Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  6 tips som dämpar negativiteten på arbetsplatsen

  Postat av ,
  6 tips som dämpar negativiteten på arbetsplatsen

  Negativitet kan vara något som påverkar ett företag i stor utsträckning och produktiviteten kan ta stor skada av detta. Det påverkar samarbetsförmågan, moralen och leder till ökad frånvaro. Negativitet finns i flera olika former och det är viktigt att den hålls på en så låg nivå som möjligt.

  Ni känner säkert igen det. En dålig känsla som hänger i luften, man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men det är något som ger en speciell känsla inombords, en slags kraft som drar energin ut från dina medarbetare. Negativitet är något som ofta kommer smygande och, det värsta är att den är svår att få bort när den väl har fått fäste. Som ledare för ett företag är det viktigt att regelbundet känna av pulsen på sin organisation och på så sätt upptäcka tidiga signaler på negativitet. Detta gör man enklast genom att helt enkelt hålla en nära kontakt med sina anställda och prata om eventuella problem eller funderingar som de har.

  Med detta sagt så är det oundvikligt med tvister och argumentationer på jobbet, det finns dock ett flertal saker man kan göra för att minimera negativiteten och “rensa luften” på ett sätt som gör att alla medarbetare kan blicka framåt och få fram en mer positiv anda. Vi kommer här nedan redovisa våra topp sex tips som minskar negativiteten på jobbet och skapar en harmonisk arbetsmiljö.

  1. Det finns inga problem, bara lösningar

  Att lära de anställda hur man effektivt attackerar problem kan vara mycket värt, det sparar tid och skapar lösningar snabbt innan problemet växer sig ännu större. Öppenhet är en annan faktor som påverkar stämningen på jobbet stort. Be personalen att komma direkt till dig som ledare så fort problem uppstår, fråga även om de har några idéer eller potentiella lösningar. Detta göra att de anställda får göra sin röst hörd och även bli mer delaktiga i besluten.

  2. Personalmöten

  Regelbundna möten som innefattar både personalen och ledningen kan verkligen hjälpa till att reda ut missförstånd och skapa positivitet. Dessa möten skall inte bara förmedla envägsinformation från ledningen, de anställda skall även få möjlighet att delge information till de som har en högre position inom företaget.

  Ofta hålls sådana här möten väldigt sporadiskt och inte sällan blir de bara av när ledningen har något viktigt att berätta. Försök att istället skapa en fast rutin när möten skall hållas, detta kommer att skapa en bättre kommunikation inom företaget vilket även leder till att eventuella problem kommer upp till ytan mycket fortare.

  3. Ge feedback och beröm

  Att ge sin anställda erkännande är en vital del för att bibehålla moralen på arbetsplatsen. Faktum är att detta är ett av de mest kraftfulla verktygen som organisationer kan använda för att skapa en positiv arbetsmiljö. Med detta sagt så är det lätt att denna enkla men ack så viktiga sak glöms bort, och tyvärr får de anställda allt för sällan bekräftelse eller feedback på sina prestationer.

  Försök att skapa ett schema där du skriver upp vilka och varför dina anställda har fått feedback/erkännande. Det är viktigt att samtliga inom personalstyrkan känner att de bidrar till företagets framgång

  4. Uppmuntra till raster

  Att inte ha tillräckligt med raster under dagen leder ofta till trötthet, irritation, otålighet och irrationella beslut. Genom att uppmuntra dina anställda till frekventa raster under dagen skapas det möjlighet till vila och återhämtning. Många negativa situationer uppstår p.g.a att folk helt enkelt är trötta. Sådana här situationer kan lätt eskalera men hade i många fall kunnat undvikas om personerna i fråga vore mer utvilade.

  Kontinuerliga raster på arbetet leder till att personalen får mer energi och kan på så sätt jobba mer effektivt samtidigt som negativiteten och stressen dämpas. Tänk på att en rast inte behöver pågå under längre perioder utan ibland kan det räcka med korta 5-minuters pauser så att medarbetarna kan andas ut, ta en bensträckare och bara koppla av.

  5. Föregå med gott exempel

  Om ledningen inte kan hålla sina känslor i schack kan de inte heller begära att de anställda ska uppträda exemplariskt. Att leda, ja det är just det man måste göra för att andra ska följa i samma fotspår. Föregå med gott exempel och dina anställda kommer göra likadant.

  Försök att avstå från skvaller, försök inte att hävda dig. Ta i stället fram en positiv attityd och visa respekt för alla dina medarbetare. Genom att vara rättvis och kontrollerad i alla situationer som uppstår kommer du att få ett stort förtroende av de anställda vilket i sin tur gör så att de kommer till dig när negativa situationer måste lösas.

  6. Ha roligt

  Även om det kan vara svårt att hålla arbetsplatsen 100 % fri från negativa tankar är det viktigt att ha roligt. Det är lätt att lösa problem och få bort skvaller från en arbetsplats om alla inom hela organisationen pratar med varandra. Samlas på lunchrasten och gör något roligt ihop, ta en afterwork, eller varför inte ha en spontan personalfest?