Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Är mitt dricksvatten fritt från kemikalier?

  Postat av ,
  Är mitt dricksvatten fritt från kemikalier?

  Den kommunala vattenförsörjningen i Sverige innehåller en viss grad av kemiska föroreningar som man vet kan orsaka hälsoproblem, men som går att undvika. De källor som man vet leder till föroreningar inkluderar aktiviteter som jordbruksavrinning, läkemedelsrester och översvämningar. Ungefär 87% av den svenska befolkningen får sitt dricksvatten från den kommunala dricksvattenförsörjningen, och vi måste inse riskerna för att se till att vårt dricksvatten är helt ofarligt. Vattenreningsverken desinficerar vattnet med klor, UV-ljus och ozon för att avlägsna vattenburna sjukdomar, så som E. coli. Denna process avlägsnar dock inte alla kemiska föroreningar.

  Fyra vanliga källor som orsakar oönskad kemisk kontaminering

  I Sverige har vi fyra ganska vanliga föroreningskällor som kan kontaminera den kommunala dricksvattenförsörjningen. Dessa källor är ganska vitt spridda, allt från avrinning från jordbruksmark till läkemedelsrester och översvämningar, vilket påverkar vattnet som leds till människors hem eller arbetsplats.

  1. Jordbruksavrinning

  Regn och snö försvinner inte alltid ner i jorden. Istället rinner det ut i bäckar, floder och sjöar, men det kan även rinna ner genom sprickor i marken. Detta vatten kallas avrinning och det tar ofta upp föroreningar i sin framfart. Om avrinningsvattnet till exempel passerar över jordbruksmark, kan detta vatten föra med sig bekämpningsmedel, gödselmedel och gödsel från djur. Avrinning från jordbruk sker så fort vatten rinner över åkrar och vidare till olika vattenvägar, till exempel då det regnar överdrivet mycket eller vid snösmältning.

  Denna typen av avrinning från jordbruk hamnar oftast i ytvattenkällor. Förorenat regnvatten är den ledande orsaken till föroreningar i floder och sjöar eftersom gödselmedel kan få giftiga alger att börja växa okontrollerat. Vattenreningsverken riskerar att inte kunna filtrera bort alla de giftiga ämnena vid riktigt stor algblomning. Ungefär hälften av allt dricksvatten i Sverige kommer från sjöar och åar.

  2. Gruvdrift

  Brytning av malm i gruvor har länge haft stark påverkan på naturen i närheten av gruvan och därmed också på närliggande vatten och vattendrag. Problemet med gruvavfall är att avfallet har olika karaktär beroende på vilken malm det är man bryter. Därför måste det tas om hand på olika sätt. Detta var ett stort problem i äldre gruvor, men idag finns det många fler regler att följa. Men om gruvavfallet skulle behandlas fel kan det leda till allvarliga miljöproblem. Vittring kan leda till att surt och metallrikt lakvatten frigörs och rinner ut i sjöar och vattendrag. Sedan banar det sin väg in i vårt dricksvatten.

  3. Läkemedelsrester

  Ett växande problem som vi blir alltmer medvetna om idag är att koncentrationen av läkemedelsrester ständigt ökar i sjöar, floder och nu börjar det komma upp i nivåer som innebär en påtaglig risk för växt- och djurliv, men även för människors hälsa. Många läkemedel bryts ner dåligt och risken finns då att de hamnar i vårt dricksvatten. Detta innebär inte bara att vi kan få i oss mediciner som vi inte bör ta, men vi kan även få i oss onödiga doser med antibiotika, vilket förhöjer risken för att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas.


  4. Den globala uppvärmningen - översvämningar

  Vårt varmare klimat leder till större mängd nederbörd , vilket ökar risken för översvämningar från sjöar och andra vattendrag. Vidare ökar detta risken för att vattenverk inte klarar av att rena vattnet så effektivt som de borde. Det finns också en stor risk att kvaliteten på ytvattnet och grundvattnet förändras eftersom saltvatten tränger in vid alldeles för höga vattenstånd. Klimatförändringarna kan leda till att nya mikroorganismer sprids, men även att pumpstationer och reningsverk släpper ut mer förorenat vatten, vilket naturligtvis är svårare att rena.

  Hur kan du minska de kemiska föroreningarna i ditt dricksvatten?

  water technolgies

  Kommunalt dricksvatten kontrolleras av kommunen flera gånger varje år. Du kan vanligtvis läsa rapporten för just din kommun på deras hemsida. Om du har privat brunn så ansvarar du själv för att göra tester på ditt dricksvatten. Det finns flera företag som kan hjälpa dig med detta, men vanligtvis behöver du endast skicka in ett vatten prov. Enkelt, och väl värt att göra med jämna mellanrum.

  Kolfiltrering är ett av de mest prisvärda och effektiva sätten att ta bort kemiska föroreningar, så som kemikalier och andra biprodukter. Kolfilter fungerar genom att leda vattnet genom ett permeabelt membran som absorberar föroreningarna. Men om du är ute efter en oändlig tillgång av renat, filtrerat, kallt, varmt, eller kolsyrat vatten, varför inte investera i en vattenautomat?

  Vattenautomater har en rad olika teknologier för vattenrening, vilket garanterar en dricksvattentillförsel som är näst intill helt fri från kemikalier och bakterier - vilket är den perfekta lösningen när du vill vara säker på att varje glas vatten är säkert att dricka.

  Water dispensers
  Är det dags att överväga att investera i en vattendispenser?