Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

Klimatförändringar: Engångsplast skadar miljön

Postat av ,
Klimatförändringar: Engångsplast skadar miljön

Av Mark Taylor, Group CCO, Waterlogic

Förra året låg covid-19-pandemin, med all rätt, överst i våra medvetanden. Men på grund av det omedelbara hotet från covid-19 och behovet av att vara säker gick människor tillbaka till engångsplast. Medan vissa förändringar, till exempel personlig engångsskyddsutrustning, förståeligt nog fortsätter att användas, är andra saker mer oroande. Till exempel vägrade kaféer att acceptera återanvändbara muggar, vilket innebär att många halkade tillbaka till gamla vanor. Detta har förändrats nyligen, efter att över 100 personer inom hälso- och sjukvårdspersonal internationellt har bedömt återanvändbara föremål som säkra och bekräftat att de inte ökar risken för överföring när de är ordentligt rengjorda.

Det kan dock mycket väl ta tid för konsumenterna att återgå till att använda sina återanvändbara muggar och flaskor – och därför är det viktigt att tillhandahålla säkra sätt att dricka vatten på som inte skadar miljön.

Bara Storbritannien använder uppskattningsvis 7,7 miljarder vattenflaskor i plast varje år, så att vända ryggen åt återanvändbara alternativ skulle vara katastrofalt. År 2050 beräknas det finnas mer plast i havet än fisk, med 12 miljarder ton plast i deponier som kommer att ta mer än 400 år att bryta ned.

Men det är inte bara avfallshanteringen som ger anledning till oro; engångsplast är ett problem från det ögonblick den tillverkas. Tillverkningen innebär processen att utvinna råolja som senare raffineras, kemisk bearbetning för att förvandla oljan till plast och skapa formen, samt frakt och leverans till dess inköpsplats. Varje del av processen orsakar skador på miljön – och det är innan vi räknar på konsekvenserna av att inte återvinna. Enbart Storbritannien genererar 1,2 miljoner ton plastavfall varje år – men hur kan vi uppmuntra andra att överväga sin konsumtion av engångsplast och välja grönare alternativ?

Företag är i ett utmärkt läge att leda kampen och uppmuntra sina anställda att vara mer hållbara, oavsett om det är genom att installera automater inkopplade till vattenledningen för att kunna fylla sina egna återanvändbara flaskor, utbilda dem på arbetsplatsen om vad de kan göra för att stödja en grönare framtid eller använda sin position som ledare för att uppmuntra sina kunder och konsumenter att tänka på sina val och vad som kan hända om de inte gör det.

Klimatförändringar: Engångsplast skadar miljön

Besöksnäringen, en av de hårdast drabbade av nedstängningsrestriktioner, drar sig inte undan sitt ansvar. I stället har företagen i sektorn arbetat för att minska antalet flaskor som de använder inom restauranger, hotell och kaféer. Till exempel har Kimpton Clocktower Hotel i Manchester redan bidragit till orsaken, genom att byta till en högkvalitativ och hållbar vattenlösning för sina kunder för att minska behovet av plastflaskor.

Men även om organisationer kan och bör gå i bräschen för hållbarhet spelar individer en stor roll för att hjälpa till att rädda planeten genom att vara mer medvetna om sina handlingar.

Uppmuntra handling och varaktig förändring

Ett av sätten att göra en förändring är genom utbildning. Oavsett om det är för allmänheten, anställda, konsumenter eller leverantörer finns det en möjlighet att vidareutbilda människor angående den alarmerande omfattningen av plastkonsumtionen och vad detta kan innebära för vår planets framtid. Denna utbildning kan omfatta alternativ till engångsplast såsom påfyllningsbara flaskor, refillstationer och appar som visar närmaste vattenautomat. Företag är i en unik position att hjälpa till att både upprätthålla och öka informationstakten genom att dela med sig till en stor publik. Detta kan till exempel ske genom intern och extern kommunikation, kampanjer eller ändringar av policys.

Som en del av en kollektiv insats för att uppmuntra människor att anpassa sig till en miljövänligare livsstil lanserades Freefill-initiativet i början av 2020, som medförde installation av flaskfyllningsstationer i offentliga utrymmen, samt tillhandahållande och marknadsföring av återanvändbara flaskor. Som en del av initiativet placerades vattenautomater i ett antal områden för allmänheten att använda, bland annat på tågstationer, som London Euston, i Boots Wellness Centres över hela landet, Co-op och Londis mini-stormarknader med mera. Dessa vattenautomater ger samhället ett mer miljövänligt sätt att dricka vatten på.

Det är mer än personligt – det är affärer

I slutändan måste förändring komma uppifrån. Företag och organisationer måste visa vägen och leva som de lär, lyfta fram frågorna och klargöra hur människor kan göra mer miljövänliga val. Företag och organisationer kommer att behöva se över sina övergripande processer, från sina relationer med leverantörer och tillverkare till arbetsplatsen och hur de levererar, konsumerar och hanterar avfall.

Klimatförändringar: Engångsplast skadar miljön

När vi ser framåt har vi alla en skyldighet att göra klimatförändringarna till en topprioritering – om vi inte gör det kommer resultaten att bli katastrofala. Genom att genomföra positiv förändring på så många platser som möjligt gör företagen inte bara det rätta – de visar också att de är framåttänkande, och att de bryr sig om miljön och planetens framtid – något som konsumenter, anställda och intressenter kommer att leta efter nu mer än någonsin.

Mer om hållbart vattendrickande

Varför det är dags för företag och organisationer att anamma en miljövänligare framtid. Läs vårt white paper nu.