Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Betydelsen av att må bra på jobbet

  Postat av ,
  Betydelsen av att må bra på jobbet

  På Waterlogic har vi länge noterat hur vår arbetskultur påverkar företaget positivt på många plan. Vi stöttar och motiverar varandra vilket i sint tur ökar moralen och får alla att känna den där “feel-good-känslan” i magen, varje dag!

  Med detta sagt, kan man då konstatera att en gladare person är en mer effektiv arbetstagare?

  Studier visar att personer som är engagerade i sitt jobb och som har en bra relation till sina arbetskollegor inte bara går in mer för sina uppgifter utan även jobbar hårdare och smartare. Trots detta så är det alarmerande att se hur många det faktiskt är som inte mår bra på sin arbetsplats. En studie som gjordes 2013 visar att endast 16 % av Sveriges totala arbetskraft är intellektuellt och emotionellt engagerade i sina jobb. Studier visar även att antalet personer som mår dåligt och är oengagerade har legat på ungefär samma siffra historiskt sett och följer sällan -hög/lågkonjunktur.

  Man har genom forskning kunnat påvisa att neurologiska sammanlänkningar kopplar ihop våra känslor och tankar. Dessa kemiska processer som kontinuerligt inträffar i vår hjärna har en stor påverkan på våra dagliga handlingar och beslut. Om en person exempelvis hamnar i en negativ tankespiral är det lätt att denne tappar fokus och fattar felaktiga beslut eftersom han/hon inte tänker helt klart. Ilska, stress och frustration är exempel på icke uppmuntrande känslor som har en tendens att ge upphov till nedstämdhet och i längden lägre moral och engagemang på jobbet. Studier visar att personer som sprider negativ utstrålning på arbetsplatsen har en förmåga att “smitta av” dessa känslor och tankebanor på sina kollegor.

  Emotionell intelligens - En livslång investering

  Glada och positiva kollegor har däremot många fördelar, bland annat så bidrar de till färre sjukskrivningar hos glada arbetstagare gentemot de negativa och nedstämda.

  Det är dock viktigt att nämna att alldeles för starka positiva känslor också kan ha negativ inverkan på jobbet. Det gäller alltså att hitta en balans som gör jobbet roligt där man samtidigt kan fokusera på sina uppgifter. Lagom är bäst helt enkelt!

  Forskare vid Teleos Leadership Institute har intervjuat ett flertal organisationer runt om i världen och har hittat likheter i hur anställda beskriver sina önskningar och behov på arbetsplatsen. Studien avslöjade tre saker som anställda sätter högst upp på listan för att må bra på jobbet:

  • Man vill ha ömsesidig respekt från sina kollegor och chefer. Förtroende och stöd ökar sinnesstämningen markant.
  • Man vill ha ett mål med sitt arbete och verkligen känna att det jobb man själv utför gör skillnad för företaget som helhet. Ett jobb som känns meningslöst gör även tillvaron på jobbet meningslös.

  • Man vill ha insikt i hur det går för företaget och hur det påverkar ens egna arbetssituation. Som arbetsgivare är det viktigt att delge personalen företagets ekonomiska situation och även framtidsplaner. Att bolla ideér med sina anställda hör ihop med punkt ett och skapar även lojala anställda.

  Jobbtillfredsställelse och vara glad på jobbet

  Att vara nöjd och glad på jobbet har ett flertal fördelar. Det ökar moralen, sammanhållningen och skapar en bättre kommunikation på arbetsplatsen. Arbetsmiljön påverkar till stor del hur vi mår på jobbet, i slutändan är det dock både arbetsgivarens och de anställdas ansvar att skapa en positiv anda. En glad medarbetare är helt enkelt mer positiv och ser hellre lösningar än problem, glädjen smittar även av sig och skapar en produktiv atmosfär inom organisationen!