Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

Hållbar hydrering är en bra affärsstrategi

Postat av ,
Hållbar hydrering är en bra affärsstrategi

Av Mark Taylor, Group CCO, Waterlogic

Under det senaste året har fokus för många helt enkelt varit att ta sig igenom dagar, veckor och månader av en global pandemi. Förståeligt nog har de flesta andra bekymmer kommit i andra hand. En kris fortsatte dock att växa oavsett – kampen mot tiden för att rädda vår planet.

Även om människor tidigare kan ha känt sig mer bekväma med att dricka vatten från en förseglad flaska på grund av pandemin, är det dags att påminna dem om att det är möjligt att ha rent och filtrerat dricksvatten tillgängligt från en vattenautomat, som är säkert att dricka. Faktum är att läkare nyligen bekräftade för allmänheten att återanvändbara flaskor och koppar kan användas igen som ett sätt att bekämpa klimatkrisen och ökar inte risken att smittas av covid-19 om de rengörs ordentligt.

Dessutom finns ett samband mellan valet att gå mot ett mer hållbart och säkert sätt att dricka vatten och den ökning av miljövänliga metoder som anställda och konsumenter vill se framöver. 72 % av de anställda förväntar sig faktiskt mer av sin arbetsgivare när det gäller praxis för hållbarhet, och utanför arbetsplatsen gör konsumenterna också det märkbart att de vill vara mer hållbara. I en ny studie sa 50 % av de svarande att de bara köper produkter från varumärken som försöker vara miljövänliga.

Vi ser också kommande lagändringar runt om i världen som kommer att skärpa reglerna kring mängden avfall som produceras, i ett försök att förhindra ytterligare skador på planeten. I Frankrike förbjöds till exempel plastmuggar och liknande i januari 2020 på grund av att de utgjorde 5 kg avfall per invånare och år.

Detta kommer inte bara att förändra arbetsplatskulturen, utan orsaka en förändring inom alla verksamhetsområden, inklusive tillverknings- och leveranskedjor. Hållbarhet är mer än bara ett modeord; när vi närmar oss en återgång till någon form av normaltillstånd under de kommande månaderna är den brådskande globala frågan om icke återvinningsbart avfall en fråga som bör stå i centrum för samtalet igen. När allt kommer omkring är denna kris inte något som kommer att vänta. Forskning tyder på att år 2050 kommer det att finnas mer plast i havet än fisk. Förutom att ha en förödande inverkan på djurlivet, har detta också konsekvenser för människor och den naturliga världen. Samtidigt som ansträngningar görs för att minska användningen av engångsplast och liknande, måste både företag och individer intensifiera sitt agerande nu.

Hållbar hydrering är en bra affärsstrategi

Företagen kan göra stora förändringar och efterfrågan har redan setts internationellt. I Japan vill till exempel två tredjedelar av medborgarnase ett nytt internationellt fördrag som syftar till att ta itu med plastföroreningar. Samtidigt betalar ett initiativ i Sverige medborgarna för att återvinna – och mer än hälften av länderna i Afrika har börjat förbjuda plastpåsar för engångsbruk på nationell nivå. Förändringar som dessa blir allt vanligare, vilket innebär att företag faktiskt kan tvingas att vara mer hållbara snabbare.

Med detta sagt kan företagen ta på sig att vara en del av förändringen utan lagar och regler. Ett sådant exempel är Goldman Sachs, som har tagit stora steg för att se till att vara en god kraft. Företaget har tidigare åtagit sig att ta bort 85 % av plasten som konsumeras till slutet av 2019 och är på väg att ta bort 100 % av plastflaskorna och engångsartiklarna senast 2025 genom att tillhandahålla vattenledningsanslutna vattenautomater och återanvändbara flaskor. På samma sätt har anläggningar som Kimpton Clocktower Hotel inom hotell- och restaurangbranschen också ansträngt sig för att minska sin plastkonsumtion genom att använda vattenledningsanslutna automater – och visat gäster och kunder att de gör sitt för att bekämpa klimatförändringarna.

Det här är små, men kraftfulla sätt för att hjälpa planeten och för att ta steg bort från engångsprodukter – och alla organisationer måste följa efter och arbeta tillsammans för att skapa en grönare framtid. Utöver detta kommer företagen också att se de ekonomiska fördelarna eftersom de ofta belönas av investerare och kunder för att de registrerar sig för att uppnå ESG-målen.

Hur kan företag tillhandahålla säkra och hållbara sätt att dricka vatten?

Ett av de mest effektiva sätten att tillhandahålla säkert och hållbart dricksvatten för företag är att hyra en vattenautomat som är kopplad direkt in på vattenledningen, för att på så sätt ta bort behovet av flaskvatten. Ledningskopplade vattenautomater använder vanligtvis UV-ljus för att rena vatten från bakterier virus, och cystor – till över 99 % i vissa fall. Många hållbara vattenautomater använder också en antimikrobiell beläggning på vissa ytor, särskilt runt upptappningsområdet – knappar, munstycke och spillbricka. Detta ger ett extra skyddslager mot förorening från bakterier och mögel. Genom att tillhandahålla detta alternativ, tillsammans med biologiskt nedbrytbara eller komposterbara koppar, där återanvändbara flaskor inte går att använda, kan företag delta i kampen mot engångsplast samtidigt som de ser till att anställda och kunder kan dricka vatten på ett säkert sätt.

Hållbar hydrering är en bra affärsstrategi

Det finns

också praktiska och billiga förändringar som företag kan göra. Det handlar

bland annat om att informera personal och konsumenter om den kris vi står inför

om vi fortsätter att välja engångsplast och liknande. Dessutom, om man erbjöd

personalen återanvändbara flaskor skulle det aktivt uppmuntra dem att dricka

vatten och vara mer hållbara. Som en del av utbildningsprocessen kan

arbetsgivare också visa sätt på vilka människor kan vara mer hållbara när de är

ute och går, till exempel att använda initiativ som Freefill, som har stött företag som DPD i deras

strävan att spara 1 miljon flaskor från deponier. Programmet kommer också snart att

inkludera en app för att hitta närmaste tillförlitliga och säkra vattenautomat.

Företagen måste också ta hänsyn till det stora perspektivet när det gäller deras hållbarhetsmål. Organisationer förlitar sig ofta på partnerskap för att bli framgångsrika, oavsett om det är tillverkare, leverantörer eller distributionstjänster. Alla dessa påverkar också miljön, och även om inte alla kan ha fullständig kontroll över dessa processer och deras inverkan, kan de arbeta för en mer hållbar framtid tillsammans.

Att ha dessa diskussioner med partners – att fråga vad de gör för att hantera sin miljöpåverkan, och om det finns något sätt du kan hjälpa dem på – och i slutändan hitta de som delar ditt behov av en miljövänlig framtid är viktigt. För att åstadkomma en verklig förändring måste vi se insatser från alla områden, särskilt eftersom åtta globala leveranskedjor står för mer än 50 procent av de årliga växthusgasutsläppen i världen – helt enkelt chockerande statistik. Om företagen sätter större press på tillverkare och leverantörer att också bli mer hållbara kan vi göra verkliga framsteg i vår kamp mot klimatförändringarna.

Det är möjligt att vidta åtgärder som kan verka små men som faktiskt kommer att göra en enorm förändring av vår plastförbrukning. Företag har en bra position för att leda kampen och visa sina anställda, kunder, investerare med flera att de menar allvar med en hållbar framtid, samt tillhandahålla viktig vattentillgång för att öka välbefinnandet och produktiviteten bland sina anställda.

Mer om hållbart vattendrickande

Varför det är dags för företag och organisationer att anamma en miljövänligare framtid. Läs vårt white paper nu.