Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Earth Day 2021

  Postat av ,
  Earth Day 2021

  EARTH DAY 2021: Waterlogics miljöfokus bidrar till att eliminera en årlig tillverkning av upp mot 23,8 miljarder engångsflaskor i plast

  Waterlogic är stolta över att kunna bidra med sitt åtagande och vision om att minska den globala mängden plastavfall genom att tillhandahålla vattenautomater anslutna till det fasta vattennätet. På det sättet strävar vi efter att eliminera 23,8 miljarder engångsplastflaskor genom minskad produktion och efterföljande avfall årligen.

  Sedan starten 1970 är EARTHDAY.ORG världens största rekryterare till miljörörelsen och arbetar med mer än 75 000 partners i över 190 länder, för att driva positiva åtgärder framåt för vår planet. Ett av dess huvudområden är att förändra människors attityd och beteende mot användning av plast och därmed minska plastföroreningarna. Deras End Plastic Pollution-kampanj hjälper människor att förstå plastföroreningarnas inverkan på människans och ekosystemets globala hälsa och hur vardagliga åtgärder kan minska problemet. Läs mer här.

  Produktionen och bortskaffandet av plastflaskor för engångsbruk fortsätter att ha en växande skadlig inverkan på vår planet. Från ett globalt perspektiv konsumeras det en miljon plastflaskor för varje minut vara endast 9% blir återvunna. År 2050 beräknas våra hav innehålla mer plastavfall än fisk, med 12 miljarder ton plast på soptippar världen över, som kommer att ta mer än 400 år att bryta ned.

  Dessutom ger utsläppen från växthusgaser från plastens livscykel upphov till nästan 1,8 miljarder ton CO2 per år. Från oljeutvinning, tillverkning och transport till förbränning och återvinning. Faktum är att vatten buteljerat på engångsflaska är 900 gånger mer koldioxid-intensivt jämfört med att dricka vatten från kranen.

  Varje år hjälper Waterlogic till genom att förhindra miljarder plastflaskor från att förorena vår planet

  Earth Day 2021 data

  Waterlogics initiativ "Freefill" hjälper brittiska företag att byta från plastflaskor för engångsbruk genom att tillhandahålla fyllningsstationer för att möjliggöra fyllning i återanvändbara flaskor. Hittills har flera stora organisationer som DPD logistik, Boots the chemist, Co-op och Londis mini supermarkets och Network Rail hoppat på trenden och bidrar på så sätt till målet om 100 miljoner 'Freefills' fyllningar.

  London Euston station installerade en flaskfyllningsstation och registrerade 615 012 "Freefills" under 2020.

  Purezza Premium Water, Waterlogics varumärke för hotell- och restaurangbranschen, skapar ett långsiktigt värde för miljön genom hållbara dricksvattenlösningar som gör det möjligt för hotell, restauranger och caféer att utnyttja sitt eget vatten för att erbjuda som bordsvatten till sina kunder. I slutet av 2020 bidrogPurezza till att eliminera cirka 60 miljoner engångsflaskor från leveranskedjan och närmar sig därmed målet att årligen reducera 30 miljoner engångsflaskor från marknaden.

  Four Seasons i Miami bytte till Purezza och kunde därmed reducera 275 000 plastflaskor för engångsbruk under 2020.

  Under 2019 introducerade vi våra 'Planet cups' som en del av vårt produktsortiment. Muggarna är tillverkade av avancerad bioplastteknik, ett miljövänligt, återanvändbart alternativ till engångsplast. PLA-muggarna är fodrade med ett lager av majsstärkelse som är ett förnyelsebart, koldioxidneutralt material och 100% biologiskt nedbrytbart och komposterbart. Trots att denna typ av produkt kostar mer än jämförbara, icke miljövänliga alternativ, har vi sett en årlig ökad försäljning, i och med att företag i allt större utsträckning går mot hållbara lösningar för sina behov av friskt dricksvatten på arbetsplatsen.

  Wates Construction bytte till 'Planet cups', vilket innebär en månatlig besparing för vår planet från inte mindre än 28 000 engångsmuggar från att hamna på soptippen.

  Firewall Classe

  UV Max

  Planet cups

  Källa: National Geographic; Euromonitor; World Economic Forum; University of California; Hydration in the Workplace.