• Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Kvaliteten på dricksvatten varierar över hela världen

  Postat av ,
  Kvaliteten på dricksvatten varierar över hela världen

  Rent dricksvatten kan och bör betraktas som en grundläggande rättighet, men ändå är det hela 800 miljoner människor runtom i världen som inte har tillgång till just det. I vissa delar av världen är drickbart kranvatten endast en önskedröm och många måste hämta sitt vatten från förorenade brunnar, floder och strömmar.

  Kvaliteten på dricksvatten varierar över hela världen

  * Fakta från Världshälsoorganisationen

  Vem har tillgång till rent kranvatten?

  Renat och ofarligt kranvatten finns inte tillgängligt överallt. Mer än hälften av befolkningen i Somalia, Etiopien och Madagaskar har inte tillgång till rent dricksvatten. Sydamerika har också problem, eftersom de endast har tillgänglighet till rent vatten på vissa platser. När det gäller vattenkvalitet har Uruguay, Paraguay och Costa Rica bäst tillgången till rent vatten, men även här finns det samhällen som inte har helt ofarligt vatten i kranen. Vattenbrist, infrastrukturproblem, naturkatastrofer och förorening av vattenkällor är de främsta orsakerna.

  Stora delar av Asien har tillgång till rent vatten men det finns fortfarande platser där det anses som osäkert att dricka det. För att vara på den säkra sidan rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) att resenärer bör förlita sig på oöppnat flaskvatten när de reser i Asien, med undantag för Hongkong, som anses vara i nivå med Amerika när det gäller standard på kranvatten.

  Europa får högst poäng när det gäller rent kranvatten!

  Precis som det finns ekonomiska ojämlikheter mellan länder runt om i världen, och även inom länderna, kan vi se ojämlikhet i tillgången till det största behovet av alla: tillgång till rent dricksvatten. Även länder som vi tror kan leverera säkert dricksvatten har inte alltid leverans till vissa regioner. Till exempel rapporterar människor i Mpumalanga och Limpopo-provinserna i Sydafrika att kranvatten ofta endast är tillgänglig två dagar åt gången, medan provinsen Western Cape sällan upplever avbrott när det gäller vattentillgången.

  UNICEF har uppskattat att det är fem länder som står för två tredjedelar av världens befolkning och som ändå inte har tillgång till rent dricksvatten.

  • Kina
  • Indien
  • Nigeria
  • Etiopien
  • Indonesien

  Filtrerat vatten eller kranvatten

  Vi kan nu konstatera att rent vatten inte är detsamma som renat, filtrerat vatten. Om vi skulle använda renhet som parameter, har väldigt få personer tillgång till filtrerat vatten - åtminstone inte genom sin kommunala vattenförsörjning. Många husägare, företag och offentliga institutioner använder filtrering för att rena sitt vatten. Varför gör de det? Smak är ett den främsta orsaken. De som undviker att dricka kranvatten undviker det eftersom de inte gillar smaken av det. Andra är oroade över dolda faror som inte känns genom smak eller lukt. Blykontaminering från VVS- och kommunala vattenrör har rapporterats i länder runt om i världen.

  Vattenfiltrering avlägsnar föroreningar från kranvatten, så att man kan dricka vattnet utan att vara orolig: ingen konstig smak och inga hälsoproblem.

  Kolfiltrering
  Vill du veta mer om våra vattenfiltreringssystem?