Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Legionella Och Dess Risker

  Postat av ,
  Legionella Och Dess Risker

  I dagens samhälle och speciellt i norden är det en självklarhet att vattnet som kommer från kranen är obegränsat och säkert att dricka. Rent vatten är något som vi tar för givet och det pratas sällan vilka risker det finns med att dricka vatten som inte är tillräckligt renat.

  Exempelvis är det inte många som tänker på att även om vatten ser rent ut och inte har någon dålig lukt kan innehålla bakterier och virus som gör oss sjuka.

  Legionella, som är orsaken till Legionärssjuka, är en vattenburen bakterie som vanligtvis finns i vattensamlingar t ex sjöar, dammar, vattenledningar, duschar, pooler m.m.. Den optimala miljön för denna bakterie är stillastående vatten som håller en temperatur på mellan 18 till 45 grader Celsius. Smitta av legionella sker genom att man andas in små droppar eller ånga som är kontaminerat. Man blir inte smittad av att dricka vatten som är kontaminerat utan bakterien måste alltså hitta en väg direkt till vårt andningssystem.

  Borde jag oroa mig för att bli drabbad av Legionärssjuka?

  Legionärssjuka är en allvarlig sjukdom som kan vara direkt livshotande för personer med nedsatt immunförsvar. Med detta sagt så finns det en hel del åtgärder man kan ta för att minska risken för att bli drabbad, här kommer lite mer fakta kring legionella:

  • Det finns över 50 olika typer av legionellabakterier, de flesta av dessa är dock ofarliga för människor.
  • Legionella pneumophila är den farligaste bakterien som kan ge upphov till Legionärssjuka och Pontiacfeber.
  • Smitta av legionella uppkommer då man andas in ånga från kontaminerat vatten, därför är det viktigt att underhåll och tester görs regelbundet för att minska smittorisken.
  • Inkubationstiden för legionärssjuka brukar vara mellan 5-10 dagar. Det finns dock vissa fall då tiden före insjuknande har varit längre än 10 dagar.
  • Hettar man upp vattnet till 70 grader Celsius tar det mindre än en minut innan alla legionellabakterier har dött.

  Vilka borde oroa sig?

  Andas man in vattendimma som är kontaminerat kan det ta upp till 10 dagar innan de första symptomen på legionärssjuka visar sig. Vad som ofta startar som -huvud och muskelvärk går snabbt över till andningssvårigheter och svåra magproblem. Legionärssjuka påminner väldigt mycket om lunginflammation och symptomen är också lika. Den största skillnaden är att just legionärssjuka är mycket allvarligare och skapar en större påfrestning på kroppen.

  Med detta sagt så är det viktigt att vattnet testas regelbundet på offentliga platser där folk har tillgång till vatten i olika former. Det kan t ex handla om Gym, hotell, swimmingpooler, nöjesparker, badhus e.t.c..

  Sjukhus och äldreboenden är s.k. högriskområden där det är extra viktigt att vattnet håller hög kvalitet eftersom patienterna och de boende ofta redan har nedsatt immunförsvar. Ett utbrott av legionärssjukan på dessa platser kan vara förödande och därför är ett bakteriefritt vatten alltid högsta prioritet med vår patenterade teknik Firewall.

  Utbrott av legionärssjuka i Sverige

  Varje år rapporteras det ca 100 fall av legionella i Sverige, mörkertalet är dock stort och det kan handla om så mycket som 1000 fall om året. 1979 insjuknade ett tusental personer i legionella där 69 personer behövde vård. Bakterien hade sitt ursprung i kyltornet och smittan spreds sedan via luftkonditioneringen. 2004 insjuknade 30 personer i legionärssjukan då smittan spreds i luften via ett industriellt kyltorn i stadens centrala delar. 1992 insjuknade 30 personer då de hade badat bubbelpool på ett hotell i Norrköping.

  För att undvika legionellabakterier är det viktigt att göra regelbundna tester och även följa folkhälsomyndighetens riktlinjer. Förebyggande åtgärder och bra reningssystem är alltid en bra investering för att undvika obehagliga överraskningar. Waterlogic har vattenautomater med effektiva reningssystem som låter dig avnjuta ett rent och säkert vatten. Våra produkter med filtertekniken Firewall UV tar bort 99.9999% av alla bakterier och virus.

  Vi hoppas att du genom denna artikel har fått lite mer kunskap kring hur bakterier i vattnet kan spridas och vilka konsekvenser det kan ha, skydda ditt vatten och ta aldrig genvägar när det kommer till vattenkvalitet, det är trots allt en av de allra viktigaste resurserna vi har på denna jord.