• Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet

  Postat av ,
  Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet

  Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har blivit det mest översatta dokumentet i världen, tillgängligt på mer än 500 olika språk. Men 71 år efter detta åtagande att upprätta lika värdighet och en gemensam standard för alla, finns det människor runt om i världen som saknar tillgång till rent dricksvatten. Papua Nya Guinea, Uganda, Niger, Moçambique, Indien och Pakistan är länder där den största delen av befolkningen inte har tillgång till rent vatten inom en halvtimmes tur- och returresa och upp mot 60 % av befolkningen saknar tillgång till rent vatten nära hemmet. Denna brist på jämnliket är orättvis i en tid då en stor del av den utvecklade världen tar rent vatten för givet. Välgörenhetsorganisationer som Dig Deep gör sitt bästa för att åtgärda obalansen, och Waterlogic är stolt över att stödja deras initiativ för att tillhandahålla rent vatten och sanitet till landsbygdssamhällen i Kenya.

  Är tillgång till rent vatten en grundläggande mänsklig rättighet?

  Mänskliga rättigheter är de rättigheter som är universella för alla människor på jorden. De inkluderar rätten till liv, frihet, frihet från slaveri och tortyr, åsiktsfrihet och yttrandefrihet och rätten till arbete och utbildning. Precis som det anges i FN:s resolution 64/292 har varje människa rätt till rent dricksvatten och sanitet. Resolutionen konstaterar att rent dricksvatten och sanitet är "väsentligt för att förverkliga alla mänskliga rättigheter", vilket visar hur FN erkänner att tillgång till tillräckligt utbud av rent dricksvatten är själva grunden där samhället bygger upp alla andra mänskliga rättigheter - men hur definierar vi vad "tillräckligt" betyder?

  Behöver människor mellan 50 och 100 liter vatten varje dag

  Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) behöver människor mellan 50 och 100 liter vatten varje dag för att tillgodose behov som att tvätta sig och att dricka. De som använder mest vatten är dock inte hushåll: företag och arbetsplatser konsumerar nästan två tredjedelar av den vattenförsörjning som finns tillgänglig.

  WHO har också skapat riktlinjerna för dricksvattenkvalitet som föreskriver att vattenleveransen ska vara fri från mikroorganismer och kemiska föroreningar samt fri från lukt, färg och smak. Slutligen föreslår FN:s utvecklingsprogram att vatten inte bör kosta mer än 3 procent av hushållets totala årsinkomst. Trots de starka direktiven och goda avsikterna saknar 785 miljoner människor runt om i världen en väsentlig tillgång till rent dricksvatten; det vill säga en behandlad vattenkälla som finns inom en rundtur på högst trettio minuter från individens hem. Upp till 144 miljoner människor världen över bor dock i fattiga byar och på landsbygden och måste förlita sig på att dricka obehandlat ytvatten som enda vattenkälla, vilket innebär att de riskerar att drabbas av sjukdomar som diarré, kolera, dysenteri, tyfus och polio.

  FN anser att alla ska ha tillgång till rent dricksvatten som en grundläggande mänsklig rättighet, men hur ställer sig andra länders regeringar runt om i världen till detta?

  Är rätten till vatten densamma i alla länder?

  FN:s resolution 64/292 uppmanar stater och internationella organisationer att tillhandahålla finansiering, konstruktionsresurser och teknisk expertis för att tillhandahålla säkert, rent, åtkomligt och prisvärt dricksvatten för alla. Länder inklusive USA, Australien och Storbritannien avböjde att rösta om resolutionen, så vad betyder detta för befolkningens rätt till rent vatten?

  USA

  Rättigheten till rent vatten ingår inte i USA:s konstitution. Rättighetsförklaringen hänvisar inte till detta på något sätt och ingår inte heller i den amerikanska lagen. Du hittar en antydan om att människor har rätt till ”säkert, rent, prisvärd och tillgängligt vatten” i Kaliforniens vattenrätt. Men även här föreskrivs att det inte finns någon skyldighet för regeringen att tillhandahålla vattnet; vilket betyder att det inte står för mycket mer än ett erkännande av en mänsklig rättighet.

  Storbritannien

  Den brittiska regeringen tillstår att alla har rätt till vatten och tillfredsställande sanitet. Dessa finns under kraven på en persons rätt till en viss levnadsstandard, enligt vad som föreskrivs i artikel 11 i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Storbritannien erkänner till och med sanitet som en mänsklig rättighet enligt internationell rätt och har nyligen åtagit sig att dubbla sina ambitioner att tillhandahålla vatten, sanitet och hygien till minst 60 miljoner människor i Förenade kungariket (UK).

  Australien

  Liksom Storbritannien erkänner Australien att alla har rätt till en viss levnadsstandard enligt artikel 11 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Detta gäller mat, vatten och bostäder. Australiensarna kan förvänta sig att regeringen vidtar lämpliga åtgärder för att tillhandahålla rent dricksvatten så att alla kan leva bekvämt och bekämpa sjukdomar.

  Ojämlikheten kommer att fortsätta växa

  Trots mängden tillkännagivanden som erkänner vatten som en grundläggande mänsklig rättighet, är skillnaden i tillgången mellan nationerna tydlig att se. I länder som Moçambique har lokalbefolkningen så lite som tio liter vatten att använda om dagen - mängden som krävs för att spola en standardtoalett - medan européerna kan använda upp så mycket som 300 liter. Upp till 50 % av de senegalesiska skolorna har ingen vatten- eller sanitetsförsörjning alls, men om det finns så är de sällan separata anläggningar för pojkar och flickor.

  Det som gör skillnaderna ännu mer orättvisa är att människor som bor i mindre ekonomiskt utvecklade städer så som Jakarta, Manila och Nairobi betalar mellan 5 och 10 gånger mer för rent vatten än de som bor i höginkomststäder som London eller New York. Dessutom kan anslutningen till det lokala vattennätet kosta sex månaders inkomst för de 20 % fattiga hushållen som bor i Kenyas städer.

  Den senaste forskningen tyder på att upp till 1 av 3 personer på jorden saknar tillgång till säkert dricksvatten, och detta besked kommer i en tid då vatten som resurs blir alltmer otillräckligt globalt. Vatten blir alltmer sällsynt – vi kommer alla snart att tvingas arbeta tillsammans för att hitta en lösning som fungerar för alla.