• Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Riktlinjer och dryckesvanor på jobbet

  Postat av ,
  Riktlinjer och dryckesvanor på jobbet

  Att uppmuntra dina anställda till att ta regelbundna vattenpauser kan ge företaget stora fördelar. De kommer att må mycket bättre och några exempel på positiva egenskaper som en optimal vätskebalans ger är mer energi, högre produktivitet, bättre koncentration och mindre huvudvärk.

  Vilka riktlinjer skall man ha på sitt företag angående vätskeintag?

  Personer som har fysiskt krävande jobb måste dricka vatten regelbundet för att inte drabbas av vätskebrist. Speciellt på sommaren då höga temperaturer och gassande sol snabbt kan rubba kroppens vätskebalans. Vad många inte tänker på är att detta även gäller för arbeten som inte är speciellt aktiva, t ex kontorsarbete. Studier kring produktivitet på jobbet har påvisat vilka fördelar en optimal vätskebalans ger. Även om man inte kan tvinga i sina anställda vatten kan det vara en god idé att leda med gott exempel och även aktivt uppmuntra de till att dricka vatten under dagen. Det kan även vara en bra idé att ta en närmare titt på själva källan, dvs. vattnet i sig. Är det rent? smakar det bra? hålls det fritt från kemikalier? Om svaret på dessa frågor är ja ökar sannolikheten till att de anställda väljer att dricka mer under dagen.

  Enligt den svenskaArbetsmiljölagen (AML) är arbetsgivaren skyldig till att vidta åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Med detta sagt så går det inte att förneka att vätskebrist är en faktor som kan kan leda till just ohälsa. I Sverige har dock anställda nästan alltid möjlighet att dricka rent vatten direkt från kranen, och i nästan alla fastigheter finns det dricksvatten tillgängligt. Frågan man som arbetsgivare måste ställa sig handlar istället om “Vilket typ av vatten skall jag förse mina anställda med?”

  Det finns en hel del åtgärder man kan vidta för att få sina anställda att helt självmant och omedvetet dricka mer vatten för på så sätt minska risken för vätskebrist:

  • låt vattnet vara lättillgängligt
  • håll det rent och friskt
  • rena det från alla typer av bakterier och virus
  • låt det vara obegränsat och kostnadsfritt

  Det enklaste sättet att få till ovanstående punkter på arbetsplatsen är att investera i en eller flera vattenautomater. Fördelarna med dessa automater är många, du väljer själv var i byggnaden de ska placeras och personalen får alltid ett friskt, rent och kallt vatten. Det där glaset med vatten som många behöver mellan rasterna uteblir ofta helt enkelt p.g.a. tidsbrist och andra prioriteringar. Att behöva gå till lunchrummet, ta fram ett glas och stå och vänta på att kranvattnet ska bli kallt tar i många fall alltför lång tid vilket kan leda till att majoriteten av dina anställda faktiskt lider av mild vätskebrist.

  Att skapa en bra arbetsmiljö handlar om att ge sina anställda så bra förutsättningar som möjligt för att utföra sitt jobb effektivt, samtidigt som deras hälsa inte äventyras. Just vattnets betydelse för kroppen kan ibland glömmas bort eftersom det helt enkelt tas för givet. Att flytta vattnet ut från lunchrummen och fram till lokalerna där personalen arbetar aktivt kan göra underverk för produktiviteten hos dina anställda.