Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

Världsdagen för psykisk hälsa 2021

Postat av ,
Världsdagen för psykisk hälsa 2021

Den 10 oktober är det Världsdagen för psykisk hälsa, en årlig dag för erkännande som ägnas åt att främja förståelsen av utbildning, medvetenhet och stöd gällande psykisk hälsa. Att lyfta fram psykisk ohälsa och ta bort de stigma som ofta förknippas med dem kan hjälpa de människor som kanske kämpar för att säga ifrån och få det stöd de behöver.

Dagen lanserades 1992 av World Federation for Mental Health (WFMH) och hålls varje år sedan dess. Temat är att belysa en viss aspekt av psykisk ohälsa med dess egna unika uppsättning av utmaningar. I år är det "Psykisk hälsa i en ojämlik värld", som uppmärksammar det faktum att tillgången till psykiatrin fortfarande är ojämlik: mellan 75 och 95 procent av människor med psykiska störningar i låg- och medelinkomstländer kan inte få tillgång till psykvården alls, och tillgången i höginkomstländer är inte mycket bättre. Bristen på investeringar i psykisk hälsa är oproportionerlig jämfört med den totala hälsobudgeten och bidrar till psykvårdgapet. Du kan läsa mer om det här ämnet här.

Engagemang för stöd till psykisk hälsa på Waterlogic

På Waterlogic är våra medarbetares psykiska välbefinnande något vi tar på största allvar. Att ha en miljö och kultur som erbjuder hjälp och stöd till våra medarbetare gör att vi kan bidra till att förhindra att problem eskalerar till något allvarligare. Vi ser också när det är dags för professionell hjälp att kliva in och ta över.

Enligt MHFA England som jobbar med träning för psykisk hälsa, kommer 1 av 5 personer att ta ledigt från jobbet på grund av stress, med totalt 72 miljoner förlorade dagar på grund av psykisk ohälsa. Och de med långsiktig psykisk ohälsa är dubbelt så benägna att förlora sitt jobb varje år. Dessa siffror understryker den inverkan psykisk hälsa kan ha på företag och individer.

Under 2020 utsågs tio brittiska Waterlogic-anställda till Mental Health First Aiders (MHFA) efter utbildning de hade fått från MHFA England 2019, och sedan dess har detta antal ökat till 16. Alla anställda i Storbritannien och Irland har visat hur man når ut till någon subtilt och konfidentiellt gällande personlig oro eller problem. Även om de inte är proffs, är MHFA tillgängliga för att lyssna, vara empatisk, trösta och visa medkänsla, och hänvisa till professionell hjälp på rätt ställe om det behövs.

Världsdagen för psykisk hälsa 2021

Brittiska anställda har också tillgång till Waterlogics personalstödprogram via PerkPal-hemsidan, som erbjuder helt konfidentiell rådgivning i en rad ämnen, inklusive strukturerad rådgivning och juridisk rådgivning och är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

I Australien ger programmet "In This Together" anställda online tillgång till en serie självhjälpsmoduler i åtta delar plus praktiska tips varje vecka för att stödja psykisk hälsa och välbefinnande. Varje modul skickas via e-post till anställda och täcker ämnen som andning, hålla kontakten och rutiner, och innehåller en bedömning av psykisk hälsa för att hjälpa anställda att vidta åtgärder för att förbättra sitt mentala välbefinnande. Sedan lanseringen i april 2020 har programmets hemsida hittills fått över 600 besök, och de åtta modulerna fick över 1 000 visningar från de över 280 Waterlogic-anställda med individuell tillgång till dem.

Hjälp finns till hands

En större förståelse och acceptans under de senaste åren av psykisk hälsa som ett allvarligt tillstånd har lett till skapandet och expansionen av företag och välgörenhetsorganisationer som finns där för att erbjuda professionellt och konfidentiellt stöd om du eller någon du känner behöver det.

Klicka här för en lista över internationella välgörenhetsorganisationer för psykisk hälsa som du kan ta kontakt med.

Att upptäcka tecknen på att någon nära dig, oavsett om det är hemma eller på jobbet, inte är riktigt sig själva och behöver hjälp är avgörande för att få dem tillbaka till en bra plats så snart som möjligt. Det är därför det är viktigt att vi alla ser till andras mentala välbefinnande, samt att vi vet när vi själva behöver få hjälp. Visa ditt stöd för Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober och se håll utkik efter våra inlägg på sociala medier.