Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Världsmiljödagen och Världshavsdagen

  Postat av ,
  Världsmiljödagen och Världshavsdagen

  Waterlogics positiva bidrag till en grönare planet på Världsmiljödagen och Världshavsdagen.

  Första veckan i juni faller strålkastarljuset på världens miljö och hav och belyser hur bevarandet av båda är något vi alla kan bidra till, både idag och för kommande generationer.

  Världsmiljödagen

  Världsmiljödagen den 5 juni utsågs först av FN:s generalförsamling 1974 och har utvecklats till en global plattform för att öka medvetenheten och vidta åtgärder i brådskande frågor från havsföroreningar och global uppvärmning till hållbar konsumtion och brott mot djur och miljö. Miljontals människor har deltagit under årens lopp, vilket har hjälpt till att driva på förändringar i våra konsumtionsvanor samt i det nationella och internationella miljöpolicyarbetet.

  Årets tema kräver brådskande åtgärder för att återuppliva våra skadade ekosystem. Förlusten av ekosystem berövar världen kolsänkor, som skogar och torvmarker, i en tid som mänskligheten minst har råd med det. De globala utsläppen av växthusgaser har ökat tre år i rad och planeten är på väg mot potentiellt katastrofala klimatförändringar. I ”The Emissions Gap Reportfrån 2020 konstateras att världen, trots en kort nedgång i koldioxidutsläppen till följd av covid-19-pandemin, fortfarande är på väg mot en temperaturökning på över 3 °C detta århundrade – långt över Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 °C och sträva efter 1,5 °C.

  Minska våra egna koldioxidutsläpp

  Som företag har Waterlogic åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp. Vi har effektiviserat vår leverantörskedja och 2020 sparade vi 1 115 tCO2e (motsvarande ton koldioxid) i frakt och komponentdelar genom att möta 15 % av den globala efterfrågan genom befintligt lager.

  Redan 2017 bytte vi till miljövänliga köldmedier i våra vattenautomaters kompressorer inför det europeiska förbudet mot skadliga köldmedier som träder i kraft i år. I slutet av 2020, jämfört med den tidigare gasen som användes, minskade vi CO2-ekvivalenten med 99,8 % per vattenautomat, vilket sparar totalt 30 881 tCO2e.

  Vi fortsätter med vårt fokus på att renovera fler vattenautomater för att minska produktionsbelastningen, utnyttja de tillhörande miljöfördelarna och möta behoven hos kundernas egna miljöagendor. Vi räknar med att renovera 27 000 enheter i år, och planer är också under utredning för att öppna ett europeiskt renoveringscenter. För de vattenautomater som når sin livslängd och inte kan renoveras återanvänder vi komponenter. Komponenter som inte kan återanvändas, kan återvinnas.

  Världshavsdagen

  FN-initiativet, begreppet "Världshavsdagensdagen", föreslogs första gången 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro som ett sätt att fira vår världs gemensamma hav och vår personliga koppling till havet, samt att öka medvetenheten om den avgörande roll som haven spelar i våra liv och de viktiga sätt som människor kan bidra till att skydda dem. Den 8 juni bekräftades officiellt som Världshavsdagen av FN:s generalförsamling 2008.

  Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Vårt regnvatten, dricksvatten, väder, klimat, kuster, mycket av vår mat och till och med syret i luften vi andas, tillhandahålls och regleras i slutändan av havet.

  Hjälper till att hålla våra hav plastfria

  Waterlogics åtagande att minska engångsplast hjälper till att hålla våra hav fria från plastavfall, där så mycket av det hamnar. Globalt köps en miljon plastflaskor varje minut och bara 9 % återvinns. År 2050 beräknas våra hav innehålla mer plastavfall än fisk.

  Effekten av denna plastförorening är skadlig för havsdjur som sjöfåglar, valar, fiskar och sköldpaddor som misstar plastavfall för byte, och de flesta dör av svält när deras magar är fyllda med plastskräp. Det sägs att 700 arter av marina djur riskerar att utrotas på grund av plast.

  Våra 1,4 miljoner vattenledningsanslutna automater som används runt om i världen hjälper till att spara 23,8 miljarder plastflaskor varje år. Andra initiativ som "Freefill" i Storbritannien uppmuntrar våra kommersiella kunder att installera flaskfyllningsstationer i sina lokaler, vilket bidrar till att spara ännu mer engångsplast. Purezza, vårt specialistvarumärke för hotell- och restaurangbranschen, hade i slutet av 2020 hjälpt till att eliminera 60 miljoner engångsflaskor från leveranskedjan. När fler och fler människor vänder plasten ryggen och omfamnar en påfyllningslivsstil kan vi tillsammans bidra till att minska både produktionen och det efterföljande avfallet av engångsplast och bidra till att bevara våra hav för kommande generationer.

  Du kan läsa mer om Waterlogics miljösatsningar och de resultat som hittills har uppnåtts i 2020 års ESG-rapport här.

  Waterlogic är stolta över sina ansträngningar med att göra en verklig och påtaglig skillnad för miljön, de produkter och tjänster vi erbjuder, och hur vi gör affärer. Vi nöjer oss ändå inte och vi kommer att fortsätta att fokusera på att förbättra oss på alla områden. Om du har en idé om hur Waterlogic kan göra mer för att hjälpa miljön, vänligen meddela oss via de vanliga kanalerna.

  Källor: National Geographic; Euromonitor; World Economic Forum; University of California; Hydration in the Workplace.

  https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastics

  https://www.condorferries.co.uk/plastic-in-the-ocean-statistics