Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Vattenbrist i världen? Att konfrontera problemet

  Postat av ,
  Vattenbrist i världen? Att konfrontera problemet

  Brist på vatten är ett stort problem i många delar av världen. P.g.a. faktorer såsom föroreningar, klimatförändringar, överbefolkning och skövling av jordens resurser har vatten i många länder blivit en bristvara. Det finns dock hopp, miljömedvetna människor och organisationer jorden runt vänder nu sin uppmärksamhet till hur man snabbt skall kunna lösa detta enorma problem som hotar vår jords framtid.

  Framtida prognoser

  Hur illa ställt är det med jordens vattenresurser? The World Resources Institute uppskattar att 33 länder kommer att vara drabbade av akut vattenbrist år 2040. De länder som drabbas hårdast är huvudsakligen belägna i Afrika och Mellanöstern. UNICEF beräknar att över 9 miljoner människor kommer att sakna rent dricksvatten i Etiopien vid slutet av 2017.

  Några av de länder som är mest påverkade av vattenbrist i dagsläget är:

  • Botswana
  • Chile
  • Estonia
  • Namibia

  Med detta sagt så är det inte bara i utvecklingsländer man har problem med tillgång till vatten. T ex så har USA och framförallt Kalifornien drabbats hårt av torka, vattenbrist och extrema skogsbränder p.g.a. klimatförändringar.

  Rent vattens stora betydelse

  UNICEF estimerar att över 600 miljoner barn kan ha svårt att få tillgång till rent dricksvatten vid år 2040. Rent vatten är något som omedelbart behöver prioriteras för att undvika en framtida humanitär katastrof.

  Effekterna av vattenbrist

  Vatten är nödvändigt för många av kroppens funktioner. Elektrolyter som påverkar kroppens saltbalans påverkar även musklernas funktion och blodets kvalitet.

  En av de stora riskerna med vattenbrist är uttorkning. Förstoppning och diarré är två vanliga indikationer på just detta. Förstoppning uppstår ofta då kroppen har för lite vatten i systemet, diarré är å andra sidan ofta en indikation på att man har fått i sig kontaminerat vatten. Dessa två sjukdomar påverkar kroppens upptag av vitaminer och mineraler vilket i sin tur leder till andra följdsjukdomar.

  Sécheresse

  Mild uttorkning av kroppen kan även skapa trötthet och bristande fokus. Vid varmt väder kan din kropps kapacitet minska med så mycket som 25 % vilket är en hel del.

  Brist på vatten bidrar också direkt till ohälsosamma levnadsvanor som ofta skapar sjukdomar som diarré, kolera, dysenteri, tyfus och polio. Enligt WHO dricker över 1.8 miljarder människor vatten som är kontaminerat av avföring från människor eller djur. Det finns även studier som visar att ca 502 000 diarrèrelaterade dödsfall världen över berodde på kontaminerat vatten.

  Vatten används inte enbart för att dricka, t ex så går det åt enorma mängder för att odla maten vi äter. Om tillgången på vatten inte motsvarar efterfrågan drabbas området i fråga inte bara av torka utan även matbrist. Näringsbrist är något som drabbar barn extra hårt, exempelvis gör trötthet och sjukdomar att de halkar efter i skolan. Detta blir oftast en ond spiral vilket i slutändan leder till att barnen inte orkar gå i skolan och kan således inte ta in kunskapen som behövs för att skapa sig ett bättre liv. I flera länder där torka är en del av vardagen blir det också svårt för barn att hinna gå i skolan eftersom de ofta behöver spendera hela dagarna till att samla in vatten åt sina familjer.

  Vad som orsakar vattenbrist

  De mänskliga faktorer som utarmar världens vattenresurser är bland annat:

  Klimatförändringar och restriktioner

  Det har skett stora klimatförändringar i världen på väldigt kort tid. En del av dessa är skapade av naturen och en del av människan. Förbränning av fossila bränslen och kolkraftverk som spyr ut stora mängder koldioxid skapar ett varmare klimat. Exempelvis så har Kalifornien mellan åren 2014-2017 drabbats av svåra torrperioder vilket har inneburit hårda vattenrestriktioner. Detta har i sin tur skapat risker hos medborgarna relaterade till de hälsoproblem vi skrev om tidigare.

  Luft- och vattenföroreningar

  Föroreningar som har spridits via luft och vatten spelar en väldigt stor roll när det kommer till vattenbrist. Om en vattenkälla kontamineras av olja eller andra giftiga ämnen går den inte att använda som dricksvatten.

  Ekonomi och ökad efterfrågan

  Världsekonomin och överbefolkning är två faktorer som ytterligare spär på världens vattenbrist. Eftersom vi har en begränsad mängd vatten på jorden gör den ökade efterfrågan att tillgången krymper. Det här är ett extra påfrestande problem eftersom vi också står inför andra utmaningar kring våra vattentillgångar.

  Hur hjälper vi till?

  Det är dock inte bara negativ statistik som dyker upp i dagens studier kring världens vattenbrist. Till exempel så hade fler individer tillgång till bättre vatten 2015 än 1990. WHO är en organisation som har förbättrat världens dricksvatten enormt mycket. Bland annat har WHO tagit fram vattenreningsmedel som håller en väldigt bra nivå vilket gör att sjukdomar relaterade till dricksvatten i högre grad motverkas. Dom jobbar även med att införa striktare vattenregleingar, skapa en bättre politik kring rent dricksvatten och även övervaka användandet av vattenreningsprodukter.

  Pénurie d'eau

  Du kan själv bidra till att skapa en bättre värld genom att hushålla med jordens vattenresurser och för all del genomföra andra förändringar i din livsstil som minskar utsläppen av koldioxid.

  Genom att använda en återanvändningsbar vattenflaska eller en vattenautomat direktkopplad till vattenledningen är bra för miljön. En vattenautomat som är direkt kopplad till din arbetsplats vattenledning använder inte en stor vattenbehållare av plast. Just plast är en produkt som kräver stora mängder vatten vid tillverkning och genom att använda en vattenautomat minskar man således vårt avtryck på naturen. En annan nackdel med att använda plastprodukter är att om de slängs i naturen kan läcka ut farliga ämnen i våra vattentäkter.

  Det finns en del andra “vattentjuvar” som spär på världens vattenbrist. Exempelvis kan en läckande toalett göra av med över 400 000 liter vatten på ett år, helt i onödan. Med detta sagt så är det väldigt viktigt att kontrollera din toalett, dusch och kranar regelbundet så att de inte läcker ut vatten vilket även kommer att öka på din vattenräkning. Oftast kan man laga dessa läckage själv, eller så ringer man helt enkelt rörmokaren. Ett väldigt enkelt sätt att testa om toaletten läcker är att hälla i en skvätt karamellfärg i toalettens tank. Att kolla så husets vattensystem inte har några läckor är bra att göra minst en gång om året. Håll även koll på vattenförbrukningen som oftast står på räkningen från din vattenleverantör, stiger förbrukningen avsevärt kan det mycket väl vara en läcka som är orsaken.

  Förutom att vara sparsam med vattnet finns det andra sätt att minska sina avtryck på miljön. De senaste åren har solceller blivit allt mer populära i Sverige eftersom kostnaderna för dessa paneler har sjunkit avsevärt. Det har även börjat dyka upp s.k hembatterier som gör det möjligt för ägaren av solcellsanläggningen att använda energin som produceras på dagen även på natten när solen gått ner. Ny teknik och smarta lösningar innebär att privatpersoner numera kan investera i solcellsanläggningar som är bra för miljön och även sänker deras elkostnader.

  Något som borde vara självklart för oss svenskar men som dock ofta glöms bort är att ta vara på regnvattnet under sommarperioden. Som vi alla vet kan somrarna i Sverige vara relativt regniga under vissa perioder och med smarta lösningar till din trädgård går det att spara in stora mängder vatten vilket även leder till lägre vattenkostnader.

  Kom ihåg att varje enskild individ kan göra stor skillnad i slutändan när det kommer till att lösa problemet med världens vattenbrist. Börja redan idag och sprid budskapet vidare, medvetenheten kommer även att öka bland dina närmsta vänner och bekanta vilket