Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

Vikten av att främja anställdas välbefinnande

Postat av ,
Vikten av att främja anställdas välbefinnande

Af Mark Taylor, Group CCO, Waterlogic

Många av oss vet att vi borde dricka mer vatten. Vi vet också att tillräckligt med vätska under dagen gör oss friskare. Faktum är att det har visat sig att en bra vätskebalans gör människor mer alerta och mer produktiva – en affärsnytta som många kanske inte känner till. I en rapport från 2019 uppgav 75 procent av de svarande som har tillgång till en vattenautomat att det ökade deras produktivitet och koncentration mycket. Dessutom kostar effekterna av sjukdom som kan orsakas av brist på välbefinnande, inklusive uttorkning, den brittiska ekonomin 77,5 miljarder pund per år vilket visar att det är värt att investera i sätt att hålla personalen friskare och lyckligare.

Vikten av att främja anställdas välbefinnande

Det rapporteras att67 % medger att de är mer rädda för bakterier och medvetna om hygien sedan början av covid-19-pandemin, vilket innebär att man måste hitta lösningar som är hållbara men också är hygieniska och sanitära för de som använder dem och till de arbetsplatser som tillhandahåller dem. Utan denna sinnesfrid kanske folk dricker vatten på flaska eller kanske inte dricker tillräckligt under arbetsdagen alls, även om de borde dricka åtta glas (nästan två liter) om dagen.

Även om engångsplast har uppmuntrats under pandemin i ett försök att bromsa smittspridningen, måste detta beteende sluta. Samtidigt bör folks oro för en värld efter pandemin också övervägas och tas hand om. När vi återvänder till jobbet får företag därför inte undvika att ta sitt ansvar att tillhandahålla eller prioritera bra verktyg för vattendrickande eller försumma hygienproblem, och måste därför erbjuda ett säkert och hållbart sätt att dricka vatten på.

Förutom att vattendrickande på arbetsplatsen är bättre för de anställdas fysiska och psykiska hälsa är hållbart vattendrickande också en fråga som många vill se sina arbetsgivare ta itu med. Hälften av de tillfrågade sade att minskningen av engångsplast på kontoret borde vara en gemensam insats, medan 72 % ansåg att deras arbetsgivare kunde göra mer.

Att se till att vattnet som tillhandahålls kommer från en hållbar källa är ett sätt för företag att visa sina anställda och resten av världen att de menar allvar med att göra skillnad, vara socialt ansvarsfulla och hjälpa till att rädda planeten. Detta kan till och med vara ett tillfälle att ompröva sina egna ESG-agendor för att återspegla vikten av att vara mer hållbar, samt uppmuntra en hälsosammare livsstil för alla.

Argumenten för en hållbar vattenlösning

Men vilka är fördelarna med att uppmuntra vattendrickande bland anställda, och hur kan vatten tillhandahållas på ett mer hållbart sätt? För det första måste företag kunna visa att vattnet de tillhandahåller är säkert för konsumtion, särskilt som 26 % av de tillfrågade valde att inte använda en vattenkran som var tillgänglig för dem eftersom de inte litade på var vattnet kom ifrån. Utöver detta är det värt att notera att kranvatten innehåller klor som är cancerframkallande.

Vikten av att främja anställdas välbefinnande

Filtreringsanordningar filtrerar kemikalier som klor, vilket gör vattnet mer välsmakande men tar också bort dess skydd mot bakterier och virus. I kombination med filtrering erbjuder UV-rening nivåer av bakteriellt och viralt skydd samtidigt som skadliga kemikalier tas bort och släpper igenom de väsentliga mineralerna. Genom att använda ett system med dubbel filtrering och rening kan företagen vara säkra på att de tillhandahåller det absolut säkraste vattnet samtidigt som de visar att deras ansträngningar är hållbara.

Uttorkning kan orsaka ett antal hälsoproblem, inklusive huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter, muskelkramper och till och med humörsvängningar av vilka ingen är idealisk för arbetsmiljön. Om de inte dricker tillräckligt är det lätt för anställda, oavsett om de arbetar hemma eller på arbetsplatsen, att känna sig omotiverade eller sega, vilket har en stor påverkan företag improduktiva arbetstagare kostar brittiska företag uppskattningsvis £143 miljarder per år. Dessutom kan uttorkning också påverka arbetstagarnas mottaglighet för stress och deras immunförsvar, vilket leder till fler sjukdagar vilket ytterligare påverkar sista raden negativt.

Genom att tillhandahålla säkert och rent dricksvatten som är lättillgängligt för anställda visar företagen också att de tar hand om sin personal och deras välbefinnande, liksom planeten i stort. Mer än någonsin förväntar sig personalen att de ansvariga har ett etiskt förhållningssätt. Faktum är att 83 % av de anställda skulle vara mer lojala mot ett företag som hjälper dem att bidra till sociala och miljömässiga frågor – något som organisationer och företag inte kan bortse från.

Borta är de dagar då en ensam vattenkylare i byggnaden och plastmuggar anses vara tillräckligt. För att stödja de anställdas framtid, oavsett om det är i kontorsmiljö, skola, sjukhus, restaurang, butik eller lager, måste företag och organisationer se till att de regelbundet tillhandahåller säkert och rent vatten till sin personal. Detta kommer inte bara att visa anställda att man bryr sig om dem, utan det kommer också att ge förmåner gällande hälsa och välmående. Samtidigt måste företagen också överväga hur de kan tillhandahålla den mest hållbara och etiska vattenkällan och vara en del av att skydda vår planet och vända klimatförändringarna.

Mer om hållbart vattendrickande

Varför det är dags för företag och organisationer att anamma en miljövänligare framtid. Läs vårt white paper nu.