Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

World Ozone Day fokuserar på ozonskiktet

Postat av ,
World Ozone Day fokuserar på ozonskiktet

Den 16 september är det World Ozone Day, ett FN-initiativ som syftar till att skydda ozonskiktet för nuvarande och framtida generationer.

Ozonskiktet är en bräcklig gassköld som skyddar jorden från den skadliga delen av solens strålar, vilket hjälper till att bevara livet på vår planet. Det är absolut nödvändigt att skiktet förblir intakt för att skydda både människo- och djurliv, miljön och för att förhindra temperaturhöjningar som är den största faktorn i klimatförändringarna.

Montrealprotokollet och Parisavtalet

Ursprunget till World Ozone Day (WOD) kommer från ett internationellt fördrag som undertecknades i Montreal, Kanada 1987, och skulle se till att fasa ut produktionen av ämnen som är ansvariga för ozonnedbrytande. Du kan se hela listan här.

Denna utfasning av ozonnedbrytande ämnen under de senaste 30+ åren, såsom klorfluorkarboner (CFC), hydroklorfluorkarboner (HCFC) och haloner som alla förstör ozon i stratosfären, har bidragit till att skydda ozonskiktet och bromsat effekterna av klimatpåverkan, samtidigt som människors hälsa och ekosystemen har skyddats. 2009 noterades i en vetenskaplig artikel som publicerades i PNAS journal att Montrealprotokollet har avvärjt mer än 135 miljarder ton koldioxidutsläpp som går in i atmosfären, vilket i hög grad bidrar till att begränsa klimatförändringarna.

Trots de framsteg som gjorts och den vetenskapliga bedömningen som visar att ozonskiktet läker från skador som det åsamkats för årtionden sedan, måste striden fortsätta att utkämpas av oss alla.

På senare tid har 2015 års Parisavtal gjort att nästan alla länder runt om i världen har inlett ett rättsligt bindande åtagande att minska utsläppen för att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader, och helst till 1,5 grader över förindustriell nivå. I november i år kommer ledare från hela världen att samlas i Glasgow för FN:s COP26 (parternas konferens och den 26:e sådana händelsen) för att påskynda åtgärderna i avtalet.

World Ozone Day fokuserar på ozonskiktet

Waterlogics engagemang i ämnet

På Waterlogic är vi engagerade i ansvarsfull användning av naturresurser, kontinuerlig utveckling av ren teknik och ersättning av skadliga ämnen med miljövänliga alternativ.

Under 2017 gjorde vi övergången till att använda den naturliga köldmediumgasen R600a i våra vattenautomater som en miljövänlig kylningslösning, fem år före det europeiska förbudet mot skadliga köldmedier som träder i kraft i år (2021).

Viktiga miljöfördelar med att byta till R600a är:

  • Giftfri
  • Noll ozonnedbrytande potential (ODP)
  • Låg global uppvärmningspotential (GWP)
  • Utmärkt termodynamisk prestanda – en kombination av kylning, energieffektivitet och noll miljöskador
  • Funktionellt alternativ för många köldmedier med klorfluorkarboner (CFC) eller hydrofluorkolkarboner (HFC) såsom R134a.

I slutet av 2020, jämfört med att använda R134a, minskade vi CO2-ekvivalenten med 99,8% per automat, vilket sparar en total CO2-ekvivalent på 30 881 ton. Se tabellen nedan för en jämförelse från år till år:

TYPE POWER QUANTITY IN USE
LED 18W 1,140
LED 50W 15
LED 65W 93
LED 85W 13
LED 40W 136


Minskning av koldioxid

Förutom att minska miljöpåverkan från våra köldmediumgaser har vi gjort betydande framsteg för att begränsa vår koldioxidproduktion genom andra initiativ också. Dessa inkluderar:

  • En mer strömlinjeformad global leverantörskedja för att spara 1 115 ton koldioxid under 2020
  • Transport tillhandahålls för våra anställda i Kina till och från arbetet, vilket sparar 0,83 ton CO2 varje vecka (bara 14,4 % av bilutsläppen)

World Ozone Day fokuserar på ozonskiktet

  • Minska onödiga resor till kunder, vilket begränsar körningar och utsläpp, för att bidra till att spara 46 ton koldioxid vid slutet av 2021
  • Renoveringsprogram för befintliga vattenautomater för att minska onödiga utsläpp som kommer från produktion och transport av nya maskiner

Stora framsteg har gjorts för att bidra till att bevara ozonskiktet sedan Montrealprotokollet trädde i kraft för alla dessa år sedan, vilket innebär att vi alla kan dra nytta av det skydd det ger oss. Men det är viktigt att inte vila på lagrarna.

Waterlogic har åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp och kommer att fortsätta att investera i initiativ i hela verksamheten för att göra det. Du kan läsa mer om Waterlogics miljömål och prestationer i vår ESG-rapport för 2020 här.