Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Zero Waste Week

  Postat av ,
  Zero Waste Week

  Den 6–10 september är det Zero Waste Week (ZWW), en prisbelönt årlig kampanj som ökar medvetenheten om avfallets miljöpåverkan. Oavsett om du är en individ, företag, skola eller förening kan du gå med och minska mängden avfall du skickar till deponi.

  ZWW startades 2008, men grundaren Rachelle Strauss planterade fröna till ZWW redan 2004 när svåra översvämningar i byn Boscastle i Cornwall, Storbritannien direkt påverkade familjen Strauss och fick Rachelle att börja arbeta för att förhindra liknande incidenter från att inträffa i framtiden. Hon insåg att människan hade orsakat klimatförändringarna som i sin tur orsakade översvämningarna, och att åtgärder behövde vidtas (ett läge som vi fortfarande befinner oss i idag). Under de följande åren utvecklade familjen Strauss sina intressen i ett hållbart liv som en personlig utmaning för att minska sin miljöpåverkan.


  Zero Waste Week

  Efter att ha börjat som ett brittiskt initiativ hade deltagandet 2017 vuxit till 73 länder och många av dem driver nu sina egna oberoende ZWW-kampanjer.

  Zero Waste Week menar att det inte finns någon plats som är "borta", vilket innebär att när vi kastar bort något hamnar det någon annanstans och orsakar ofta skada eller förgiftar ekosystemet. Kampanjens huvuddirektiv är att öka medvetenheten hos människor om att vi alla är individuellt och kollektivt ansvariga för vad vi konsumerar och att den korta nyttjandetiden bara är en liten del av den totala livscykeln för alla produkter.

  På Waterlogic är det av stor betydelse för oss att minska avfallet och begränsa vår verksamhets påverkan på miljön. I och med att klimatförändringarnas effekter blir mer och mer verkliga för varje år som går tar vi själva ett stort ansvar för att bidra samt att uppmuntra våra kunder att göra detsamma för att bevara vår planet.

  Våra 1,4 miljoner vattenautomater runt om i världen bidrar till att spara 23,8 miljarder engångsplastflaskor varje år, varav många annars skulle hamna på soptippar eller i havet. Vi tar också bort hela 30 miljoner plastflaskor för engångsbruk ur leveranskedjan genom att leverera återanvändbara glasflaskor som används till våra vattenautomater med hög användning.

  Renovering av befintliga dispensrar är ett annat sätt Waterlogic minskar avfallet. Bara under 2020 återställdes 21 624 maskiner till full funktion och planen är att nå över 27 000 till slutet av 2021.

  I Kina har vårt huvudkontor för tillverkning mer än 500 leverantörer och vi får en betydande mängd avfallsförpackningsmaterial vid varje leverans. För att kompensera detta har vi under många år utformat en modell som minskar frakt och transport och tar bort förpackningsavfall. Vi har utvecklat ett återanvändbart och återvinningsbart förpackningssystem med våra lokala leverantörer; när deras lastbilar levererar till fabriken och avlastar artiklarna returnerar vi förpackningar från tidigare sändningar för att de ska kunna återanvändas.

  Zero Waste Week

  I samarbete med en av våra största leverantörer har vi helt fått bort kartonger från deras leveranser. Leverantören, som levererar tre gånger om dagen, har ersatt kartong med mer hållbara plastlådor.

  Dessa stora gröna initiativ innebär att inga förpackningar som kommer in i vår fabrik någonsin kasseras.

  Vi tittar ständigt på alla delar av vår verksamhet för sätt att minska avfallet och vi vet att det finns mycket arbete för oss, och våra kunder, att göra. Genom att arbeta tillsammans kan vi alla göra en positiv skillnad. För en mer djupgående titt på våra miljöinitiativ kan du ladda ner vår Greener Thinking-rapport här eller besöka hållbarhetssidan på vår hemsida här.

  Om du vill engagera dig i ZWW och hjälpa till att vara en del av lösningen, besök deras hemsida här och börja minska avfallet idag!