Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Coronavirus (COVID-19) Uppdatering
  Vi engagerar oss som alltid i att arbeta under så trygga och säkra omständigheter som möjligt

  Denna sida ger svar på vanligt förekommande frågor för att hjälpa till att lotsa dig genom utmaningarna som viruset medför, för att hjälpa din personal och dina kollegor att hålla vätskebalansen i balans, på ett tryggt sätt.

  • Vårt kontor är tillfälligt stängt och vi har en Waterlogic vattenautomat, vad gör vi?

   Om din arbetsplats ska hållas stängt under en längre period, rekommenderar vi er att bryta ström- och vatten-tillförsel till er vattenautomat. Om arbetsplatsen hållits stängt en längre tid är det en god idé att kontakta oss för hjälp med en hygien-genomgång, annars räcker det med att ni låter er vattenautomat spolas ren, för att försäkra er om att vattnet som ska drickas är rent och filtrerat. Följ vår punkt-till-punkt-guide nedan.
  • Vad behöver jag göra för att kunna börja använda vattenautomaten igen?

   Vi kan hjälpa dig att snabbt och enkelt komma igång med anvädningen av er vattenautomat. Följ våra instruktioner för en trygg uppstart och läs mer om våra tips om hur du kan skydda och förebygga med våra hygienprotokoll.
   • Slå på strömmen och låt maskinen stå oanvänd en timme för att uppnå rätt arbetstemperatur. Om vatten och kolsyra har varit avstängda ska dessa återanslutas/sättas på.
   • Spola ut minst 5 liter vatten från varje respektive vattenval (stilla/kolsyrat/rumstempererat/hetvatten etc). Spolvattnet hälls ut.
   • Stillastående vatten kan påverka doft och smak och genom att spola ur systemet tar man bort vatten och luftbubblor som varit stillastående under avstängningen.
   • Rengör alla ytor med godkänd saniteringsvätska, inklusive utlopp, handtag, spillbrickor, etiketter etc.
   • För automater som använder Reverserad Osmosis bör dessa köras minst varannan dag för att hålla membranen flexibla och att vattnet i tankarna cirkuleras. Kontrollera tryck och fyll på trycket om nödvändigt.
   • Diska omsorgsfullt glas, porslin, flaskor och behållare i varmt vatten, med diskmedel. Skölj i rent vatten. Vi rekommenderar också att disken, om möjligt, i tillägg diskas i diskmaskin.
  • Vad är bästa sättet att hålla min vattenautomat ren?

   • När du är klar med återstarten enligt ovan är det en god idé att fortsätta med regelbunden rengöring/sanitering av utrustning och engångsartiklar. Vi förordar också ett dokument som tydliggör rengöringsprocessen för att undvika oönskad spridning av bakterier och virus.
   • Tvätta händerna ofta och noggrant innan och efter användning av allmän kontorsutrustning, kaffe- och vattenautomater inkluderade. Använd tvål och gärna i kombination med alko-gel eller motsvarande saniteringsvätska.
   • Var extra noga med att täcka för ansiktet i händelse av att du behöver hosta/nysa, i synnerhet i närheten av kaffe- och vattenautomater. Placera engångsservetter och en papperskorg med lock i närheten av områden som t.ex. kaffe- och vattenautomater.
   • Håll ett tryggt avstånd till kollegor, i synnerhet i närheten av kaffe- och vattenautomater. Rekommenderat avstånd bör i alla sammanhang vara som minst en meter.
   • Använd lämpliga rengöringsmedel (ex desinfektionsspray eller alko-servetter) för regelbunden rengöring. Var extra noggrann vid områden som vidrörs och vid vattenutloppet.
   • Glas, flaskor, karaffer och andra dryckesbägare måste diskas efter varje användning. Waterlogic rekommenderar dubbla diskcykler. Var noga med att slänga engångsartiklar efter använding.
  • Har Waterlogic öppet som vanligt?

   Vi har öppet som vanligt och är mycket angelägna om att kunna erbjuda dig samma höga servicenivå som du ska kunna förvänta dig från oss, trots utmaningarna med Corona. Behovet av friskt, rent vatten är mer aktuellt än någonsin och vi lägger stort fokus vid att ta fram nya lösningar för att minska smittspridning, anpassade för arbetsplatser, kontor, lager och livsmedelshantering. Skulle det komma myndighetsinformation som begränsar vår verksamhet kommer vi att informera kring detta.
  • Kommer det att vara fördröjningar i våra leveranser?

   Vi bevakar löpande våra leveranser och jobbar outtröttligen med att se till att vi kan leverera våra varor och tjänster när våra kunder behöver dem och vi är stolta över att kunna säga att vi hanterar våra ärenden och installationer precis som vanligt, trots Corona.
  • Kommer jag att uppleva en förändring vad gäller servicen?

   Vår målsättning är att se till att våra produkter finns tillgängliga när våra kunder behöver dom; innefattande leveranser, installation och service, utförda enligt regeringens skyddsriktlinjer. Vi följer situationen oavbrutet och kommer att uppdatera vår service i enlighet med detta.
  • Hur hjälper Waterlogic till att förhindra sprindningen av coronaviruset?

   Vi förbättrar våra rengöringsrutiner på arbetsplatsen. Vi agerar enligt följande tillvägagångssätt för att upprätthålla trygghet för både anställda och kunder:
   • Anställda på Waterlogics kontor jobbar hemifrån, om och när möjligheten finns.
   • Följande företagsregler gäller – med återkommande påminnelser – att tvätta händerna I minst 20 sekunder med tvål och vatten; särskilt före en måltid, efter toalettbesök, efter att ha hostat, nyst eller snutit sig.
   • Förbud mot icke nödvändiga resor.
   • Servicetekniker ska ha med sig handsprit och desinfekterande rengöringsdukar för att hålla saker (som mobiltelefoner) så rena och hygieniska som möjligt.
   • Upprätthålla social distansering så mycket som möjligt, med fokus på våra service center.
  • Hur appliceras Myndigheternas rekommendationer i Waterlogic?

   Vi följer fortsatt myndighetens rekommenderationer. Om inget uförutsett händer kommer våra kontor, lager och personalstyrka att vara oförändrad och kunna ge den service som du vant dig vid som Waterlogic-kund. Vi följer strikt uppsatta hygienprotokoll för din - och vår - trygghets skull.
   • Waterlogic följer de regler och riktlinjer som kommunicerats från myndigheterna, för att tryggt kunna sköta vardagliga möten och arbetsuppgifter. Där det är lämpligt jobbar de anställda fortfarande hemifrån, eller i skift på arbetsplatsen, för att minska risken för smittspridning.
   • Våra tekniker, distributörer och säljrepresentanter följer alla ett mycket strikt hygienprotokoll som tjänar till att påminna om handhygien och social distansiering. Om du föredrar att hålla mötet digitalt så kan vi, där det passar, också använda Microsoft Teams för videosamtal.
   • Waterlogic vill ge stöd åt sina kunder att sprida budskapet om social distansiering och vikten av god handhygien. Därför erbjuder vi nedladdningsbart material iform av bordspratare, broschyrer, protokoll och andra värdefulla dokument som hjälper er att minska smittspridning.
   • Följande företagsregler gäller – med återkommande påminnelser – att tvätta händerna I minst 20 sekunder med tvål och vatten; särskilt före en måltid, efter toalettbesök, efter att ha hostat, nyst eller snutit sig.
   • Reserestriktionerna är sedan en tid upphävda, men myndigheterna vädjar fortsatt om begränad, icke-nödvändig förflyttning.
   • Servicetekniker ska ha med sig handsprit och desinfekterande rengöringsdukar för att hålla saker (som mobiltelefoner) så rena och hygieniska som möjligt.
   • Upprätthålla social distansering så mycket som möjligt, med fokus på våra service center
  • Har era fabriker och lager särskilda hygienprotokoll?

   På Waterlogic följer vi strikt uppsatta hygienprotokoll för att du ska känna dig trygg med hur du möter oss på din arbetsplats. Precis som tidigare hanterar vi varor, produkter och logistik enligt högsta möljiga standard för att du ska känna dig trygg med de varor och tjänster som levereras till dig.
  • Kommer en tekniker från Waterlogic fortfarande att sköta underhållet av våra vattenautometer?

   Vi fortsätter att följa regeringens råd och nedstängningsåtgärder. I mån av tillgänglig personal och om föreskrifterna tillåter, kommer vi att fortsätta att göra service besök som vanligt på våra kunders begäran. Vi lägger ökad vikt i våra riktlinjer för hur kunder och personal kan motverka spridning och därmed hålla sig friska och trygga. Vi har instruerat samtliga tekniker att följa dessa regelverk:
   • Kontrollera att det inte har funnits något bekräftat COVID-19 fall på platsen framtill nu.
   • Undvik fysisk kontakt vid varje besök, skaka inte hand med någon eller dela något föremål (inklusive pennor eller verktyg).
   • Använd engångsplasthandskar under hela besöket.
   • Använd medföljande rengöringsutrustning för att desinfektera vattenautomaten vid varje besök.
   • Använd handsprit före och efter varje besök, med handsprit som ska finnas tillgängligt i varje teknikers fordon.
   Om en tekniker upplever några COVID-19 symptom har de instruerats att hålla sig isolerade hemma i 14 dagar och kontakta sjukvården snarast.
  • Kommer Waterlogic till en punkt när de slutar att utföra service på en specifik plats?

   Vår högsta prioritet är vår personals och våra kunders hälsa. Om en kund på en specifik plats meddelar oss skriftligt, att deras lokaler inte längre tillåter oss på sina anläggningar, kommer vi att pausa vår service. Detsamma gäller ifall att ett område hamnar i karantän, då vi avslutar vår service tills området åter öppnas. Kunder kan skriva till oss på:

   Waterlogic Sverige AB
   Von Utfallsgatan 16C
   415 05 Göteborg
  • Hur kan Waterlogic garantera att frakten av vattenautomater från en plats till en annan inte för coronaviruset vidare till min arbetsplats?

   Enligt studier utförda på uppdrag av WHO kan Covid-19 överleva upp till 72 timmar på material som plast och rostfritt stål, ner till uppskattningsvis 24 timmar på papp och kartong. Vi håller även vanligtvis en mycket hög standard i vår hantering av gods och transporter och vi vill gärna informera om att alla maskiner som nyinstalleras går igenom ett hygienförfarande för din trygghet.
  • Är det så att Firewall®-tekniken neutraliserar COVID-19-viruset?

   Till skillnad från andra vattenautomater, anslutna till det kommunala vattennätet, renar vår patenterade Firewall UVC-teknologi, dricksvattnet grundligt hela vägen ända fram till vattenutloppet. Detta förhindrar virus, bakterier och mikrober som orsakar sjukdomar, att nå systemet och förorena dricksvattnet. Trots att Firewall har påvisats kunna rena vatten från virus med 99,999% effektivitet, har denna teknologi ännu inte testats för, eller certifierats att vara effektiv mot coronavirus.
  • Vilka tester kan dokumentera Firewalls skydd mot COVID-19?

   Vi har låtit genomföra noggranna tester av Firewall® mot den mänskliga formen av COVID-19. Testerna har utförts av ett team av mikrobiologer från WEST - Water & Energy Sustainable Technology Center vid University of Arizona, ledda av Dr. Gerba, internationellt känd för sina metoder för patogen detektering i vatten och mat. Vi får nu i större utsträckning än någonsin, frågor från både befintliga och potentiella kunder runt om i världen, om Firewall® är effektivt mot virus i allmänhet och COVID-19 i synnerhet. Detta gäller inte bara för eventuell förekomst i vattnet som kommer i vattenledningen, utan även i förhållande till itloppsområdet och maskinens insida. För att kunna svara på dessa frågor lät vi, men hjälp av WEST Center, genomföra omfattande tester för att bekräfta effektiviteten av vår reningsteknologi mot COVID-19. Testerna inkluderade både kontrollerat kontaminerat vatten (inuti maskinen) och föroreningar av det faktiska utloppet. Alla tester kunde genomföras med noll förekomst av COVID-19 (SARS-CoV-2) partiklar, tack vare Waterlogic Firewall® vattenreningsteknologi. Klicka här för att läsa testresultaten.
  • Kan COVID-19 förekomma i dricksvatten?

   Det är högst osannolikt och inte ännu vetenskapligt bevisat. Det finns dock en möjlig risk att COVID-19-viruset kan överleva i vatten under en begränsad tid. Detta gäller särskilt för vatten som inte är klorerat. Vi på Waterlogic tar våra kunders oro kring hygien och säkerhet på största allvar, och som marknadsledare var det mycket viktigt för oss att testa effekterna av Firewall® teknologin. Firewall® har visat sig vara effektiv mot COVID-19 på samtliga av de tester som utförs av WEST - Water & Energy Sustainable Technology Center vid University of Arizona, vilket gör att vi, med gott samvete, kan fortsätta att leverera en produkt som är säker för våra kunder att använda.
  • Kan den antibakteriella ytbeläggningen BioCote® skydda användare från coronavirus?

   BioCote® är ett ingjutet antibakteriellt skydd som förhindrar tillväxten av bakterier och sporer kring utloppet och filtret och minskar möjligheten för korskontaminering. Ytbeläggningen håller utloppet fräscht och rent längre. Även om BioCote® reducerar mikrober till 99,5% inom 2 timmar, har produkten inte testats eller certifierats för coronavirus. Vi rekommenderar regelbunden rengöring av maskinen med hjälp av olika desinfektionsmedel, en mycket god handhygien för alla användare liksom att följa aktuella råd från regeringsgrupper och hälsomyndigheter.
  • Kan man få coronavirus från alla sorters ytor?

   Enligt Världshälsoorganisationen WHO, sprids viruset från person till person genom små droppar från näsa eller mun. Dessa droppar sprids när en person med COVID-19 hostar eller andas. Dessa droppar kan landa på olika föremål eller ytor som en person rör vid, vilket i sin tur kan resultera i att COVID-19 sprids om personen sedan rör vid sina ögon, nästa eller mun. Läs mer om coronaviruset på WHO’s hemsida.
  • Hur bör jag rengöra min vattenautomat från Waterlogic?

   Vi rekommenderar regelbunden rengöring och desinficering av vattenautomaten med hjälp av desinfektionsspray och/eller rengöringsdukar. Var extra noga vid utlopp, handtag och knappar. I tillägg är det klokt att påtala en extra god handhygien för alla användare, liksom att följa aktuella råd från regeringsgrupper och hälsoorganisationer.
  • Vilka åtgärder rekommenderar ni vid fortsatt användning av vatten- och kaffemaskiner?

   Vi rekommenderar noggrann handhygien före användning och företrädelsevis användning av engångsmuggar. Håll rekommenderat avstånd från andra människor när du tar ett glas vatten eller en kopp kaffe (följ regeringens anvisningar). Ta inte kaffe till någon annan än dig själv. Använd engångshandskar när du fyller på ingredienser och tillbehör. Se även frågan ovan om rengöring av automater.

   För att enkelt påminna om de viktigaste sakerna att tänka på kan du här ladda ner en praktisk folder (PDF-format) för att sätta upp i anslutning till er maskin/maskiner.

  Har ni övriga frågor?

  Vi håller kontakten så gott vi kan om något förändras och lägger in uppdateringar här. Om ni har några övriga frågor om hur vår service påverkas av COVID-19 utbrottet, kontakta oss direkt genom uppgifterna här nere och vi gör vårt bästa för att hjälpa till.

  Email: kontakt@waterlogic.se

  Phone: 0771-348 348

  Top