Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Unikt certifikat för Firewall™ öppnar dörrar till nya marknader

  Waterlogics svenska distributören Escowa har låtit utföra tester på Firewall-tekniken för att fastställa effektiviteten i sammanhang där vattnet riskerar att kontamineras med bakteriell tillväxt. Maskinen som testades var nya WL3 Firewall, som använder samma effektiva reningsmetod som WL2 Firewall och WL4 Firewall.

  Resultatet är entydigt! Med högsta möjliga säkerhet bedöms tekniken vara tillförlitlig vilket också bekräftas med ett unikt certifikat.

  Detta innebär i praktiken att vi nu kan erbjuda vattenautomater till miljöer där det tidigare inte varit möjligt med en vattendispenser, främst pga av smittorisk – som t.ex. på sjukhus, vårdmottagningar och förskolor.

  Firewall™, i kombination med filtrering och BioCote är helt enkelt så effektiv att vi kan garantera ett vatten fritt från bakteriell tillväxt.

  Läs mer på vår Firewall-sida.