• Begär offert
  • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

    Waterlogic förvärvar One Source Water i USA

    Waterlogic Direct (USA) förvärvar One Source Water (CT) och blir därmed den största fristående leverantören av dricksvattenlösningar i USA.

    Förvärvet tillför 31 kontor runt om i USA med över 150 nya medarbetare och gör därmed Waterlogic till en betydande levantör på den nationella marknaden i USA.