Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

Vår verksamhetspolicy

Vi tillhandahåller vattenkylare och därtill associerade tjänster och utrustning för olika typer av arbetsplatser och serviceinrättningar.

Vårt intag av vatten har en central roll i hur vi alla fungerar på vår arbetsplats och vår vision är att minska miljöpåverkan till följd av frakter av portionsförpackat vatten – som i stället ersätts av vattenkylare som kopplas på det befintliga vattennätet, alternativt fraktas i större behållare för att undvika hantering av mindre kvantiteter.

Med vårt planeringssystem har vi en definierad målbild för korrekta leveranstider och samtidigt möjlighet att verkställa oplanerade leveranser.

Centralt i organisationen, och genom våra produkter, finns en strävan att förebygga ohälsa, öka koncentrationsförmågan och välbefinnandet hos varje medarbetare på en arbetsplats.

Vi skall arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet genom att:

  • Vara lyhörda för kunders önskemål och alltid försöka överträffa kunders förväntningar.
  • Öka kunskapen och förståelsen hos företag/arbetsplatser för hur de kan öka personalens välbefinnande och prestationsförmåga.
  • Arbeta med att minska föroreningar från våra transporter som är en av våra betydande miljöaspekter.
  • Följa gällande lagstiftning och andra produktkrav.
  • Ständigt se över rutiner och processer för att förbättra och effektivisera verksamheten och där detta återspeglar sig i nöjdare kunder och personal.

ISO 14001 certified


Detta bekräftas genom vårt certifikat från A3CERT för ISO 14001
/ Stockholm 2023-02-06, Mattias Källemyr, VD

Top