• 0771348348

   Kontakta oss för ett prisförslag

   Chunk: formz - Thank you for requesting a quote - 1810
   Chunk: web.formz.formTpl - Thank you for requesting a quote - 1810
   Thank you for requesting a quote - 1810
   &autoResponderSubject=`Thank you for requesting a quote`

   Se vår Sekretesspolicy

   Ring oss på:

   0771348348
 • Vår verksamhetspolicy

  Vi tillhandahåller vattenkylare och därtill associerade tjänster och utrustning för olika typer av arbetsplatser och serviceinrättningar.

  Vårt intag av vatten har en central roll i hur vi alla fungerar på vår arbetsplats och vår vision är att minska miljöpåverkan till följd av frakter av portionsförpackat vatten – som i stället ersätts av vattenkylare som kopplas på det befintliga vattennätet, alternativt fraktas i större behållare för att unvika hantering av mindre kvantiteter.

  Med vårt planeringssystem har vi en definerad målbild för korrekta leveranstider och samtidigt möjlighet att verkställa oplanerade leveranser.

  Centralt i organisationen, och genom våra produkter, finns en strävan att förebygga ohälsa, öka koncentrationsförmågan och välbefinnandet hos varje medarbetare på en arbetsplats.

  Vi skall arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet genom att:

  • Vara lyhörda för kunders önskemål och alltid försöka överträffa kunders förväntningar.
  • Öka kunskapen och förståelsen hos företag/arbetsplatser för hur de kan öka personalens välbefinnande och prestationsförmåga.
  • Arbeta med att minska föroreningar från våra transporter som är en av våra betydande miljöaspekter.
  •  Följa gällande lagstiftning och andra produktkrav.
  •  Ständigt se över rutiner och processer för att förbättra och effektivisera verksamheten och där detta återspeglar sig i nöjdare kunder och personal.

  Stockholm 2016-10-14, Mattias Källemyr, CEO

  Skapat 2014-09-12 av Rikke Lind, ändrat 2016-10-14 av Rikke Lind

  Top