Waterlogic Sverige fortsätter sin verksamhet som normalt.
Vi samlar minutiös information om aktivitet både nationellt och internationellt och vi har hittills inga indikationer på störningar från underleverantörer, transportföretag eller våra egna lager och produktionsanläggningar. Läs mer

Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

Vår verksamhetspolicy

Vi tillhandahåller vattenkylare och därtill associerade tjänster och utrustning för olika typer av arbetsplatser och serviceinrättningar.

Vårt intag av vatten har en central roll i hur vi alla fungerar på vår arbetsplats och vår vision är att minska miljöpåverkan till följd av frakter av portionsförpackat vatten – som i stället ersätts av vattenkylare som kopplas på det befintliga vattennätet, alternativt fraktas i större behållare för att undvika hantering av mindre kvantiteter.

Med vårt planeringssystem har vi en definierad målbild för korrekta leveranstider och samtidigt möjlighet att verkställa oplanerade leveranser.

Centralt i organisationen, och genom våra produkter, finns en strävan att förebygga ohälsa, öka koncentrationsförmågan och välbefinnandet hos varje medarbetare på en arbetsplats.

Vi skall arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet genom att:

  • Vara lyhörda för kunders önskemål och alltid försöka överträffa kunders förväntningar.
  • Öka kunskapen och förståelsen hos företag/arbetsplatser för hur de kan öka personalens välbefinnande och prestationsförmåga.
  • Arbeta med att minska föroreningar från våra transporter som är en av våra betydande miljöaspekter.
  • Följa gällande lagstiftning och andra produktkrav.
  • Ständigt se över rutiner och processer för att förbättra och effektivisera verksamheten och där detta återspeglar sig i nöjdare kunder och personal.

Detta bekräftas genom vårt certifikat från A3CERT för ISO 14001
/ Stockholm 2021-04-12, Mattias Källemyr, VD

Skapat 2014-09-12 av Rikke Lind, ändrat 2021-04-12 av Rikke Lind

Top