• Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  UV-rening
  Bli kvitt bakterier i dricksvattnet

  Jämfört med många andra länder i världen har vi svenskar det väldigt bra när det kommer till dricksvatten. Vi har lärt oss att vi har rent vatten direkt ur kranen och behöver aldrig tänka på huruvida det är säkert att dricka. Men hur rent vatten har vi egentligen i Sverige och vilka risker är förknippade med ”vanligt vatten från kranen”?

  Det rapporteras fler och fler fall om otjänligt vatten landet runt och parasiten som slog ut i princip hela Östersund 2010 gjorde allmänheten mer uppmärksam på riskerna och framförallt konsekvenserna av bakterier i vårt dricksvatten. I snitt förekommer det ett larm i veckan om dåligt vatten där befolkningen i det berörda området ombeds koka vattnet innan det dricks. Anledningen till att man generellt sett inte hör så mycket om dessa utbrott är att varningen oftast går ut endast lokalt. Det finns dock större utbrott som har skapat stora rubriker i tidningarna.

  Vi kommer i denna artikel skriva om hur dessa bakterier kommer in och sprider sig i vattensystemet, hur man kan upptäcka kontaminerat vatten och vad det gör med våra kroppar.


  Hela 50 % av landets vattenledningar är mer än 40 år gamla

  Varför blir vårt vatten förorenat?

  Även om reningsverken i Sverige generellt håller en hög standard så sker det ibland utbrott som gör att stora mängder individer insjuknar vid samma tidpunkt. Det finns tillfällen då bakterier och mikroorganismer “smiter” förbi reningsverken p.g.a. bristfällig filtrering och slutligen hamnar i konsumenternas vattenledning. Dessa bakterier och föroreningar kan även uppstå efter reningsverket i själva huvudledningarna som transporterar vattnet vidare. Hela 50 % av landets vattenledningar är mer än 40 år gamla så även om reningsverken gör vad dom ska är det mycket svårt att fullt kontrollera kvaliteten på vattnet hela vägen till glaset.

  Hushåll som får sitt vatten genom enskilda brunnar löper en ännu större risk för att drabbas av dåligt vatten eftersom dessa brunnar generellt sett har en sämre filtrering och rening än kommunalt vatten.

  Hur upptäcker man dåligt vatten?

  Förorenat vatten kan upptäckas på lite olika sätt beroende på vad själva källan till det kontaminerade vattnet är. Missfärgning av vattnet är det enklaste sättet att upptäcka dåligt vatten på. I många fall blir färgen brunaktig när det sker reparationsarbeten i området, denna färg är nästan alltid ofarliga avlagringar och brukar försvinna om man spolar kranen en stund.

  Upptäcker du brunt vatten så kan det vara en god idé att höra med grannarna om dom har samma problem, det är även viktigt att ta en titt på din vattenleverantörs hemsida om någon driftinformation gått ut till allmänheten.

  Det finns tillfällen då dricksvattnet luktar illa och då finns det en del olika indikationer på vad lukten kommer ifrån:

  Dricksvattnet luktar eller smakar illa

  “Ruttna ägg”

  Påminner lukten av ditt vatten om ruttna gamla ägg kan det bero på onaturligt höga mängder av svavelväte. Detta väte kan uppstå då vattnet inte omsatts under en längre tid.

  Mossa, jord och dy

  Om vattnet luktar unket och gammalt kan det bero på mikroorganismer som har satts sig i vattenledningarna. Dessa organismer filtreras bort i reningsverken men kan uppstå i vattenledningarna som transporterar vattnet till din kran.

  Järn och metall

  En tydlig smak av järn och/eller metall indikerar större mängder avlagringar från de föråldrade gjutjärnsrör som ligger till grund för en övervägande del av det äldre vattennätet.

  Plast och gummi

  Om du precis har flyttat in i ett nybyggt hus eller om nya ledningar har dragits i anslutning till din fastighet kan vattnet till en början ha en mild smak av plast och gummi.

  Olja och bensin

  Har vattnet en smak av bensin eller olja har det troligtvis skett en läcka av dessa ämnen i närheten av en vattenbrunn eller ledning.

  Vatten som inte har filtrerats ordentligt eller som på annat sätt har blivit förorenat kan utgöra en stor risk för din hälsa om det dricks under en längre period. Dricksvatten kontaminerat av kemikalier har visat sig vara cancerframkallande! Mikroorganismer och bakterier i vattnet ger i många fall upphov till kraftiga buksmärtor, illamående eller kräkningar.

  Avlagringar och utfällningar ger dålig smak och lukt. Genom att aldrig ta kranvattnets kvalitet för givet och vara uppmärksam på dess smak och lukt minskar risken för att du blir sjuk.

  Avlagringar och utfällningar ger dålig smak och lukt. Genom att aldrig ta kranvattnets kvalitet för givet och vara uppmärksam på dess smak och lukt minskar risken för att du blir sjuk.

  Rent vatten i hemmet

  Generellt sett så skall man som privatperson inte behöva oroa sig för att dricksvattnet skall vara dåligt. Det finns dock tillfällen då det kan vara en bra idé att kolla upp kranvattnets kvalitet. Bor man t ex i ett gammalt hus med gamla vattenledningar är det viktigt att ett test av vattnet görs, detta gäller även vid de hus som har enskild brunn. Att få sitt vatten analyserat av experter är väldigt enkelt och smidigt. Exempelvis så kan man beställa hem ett “vattenkit” från Svensk Vattenanalys AB som man sedan helt enkelt skickar tillbaka med posten.

  Rent vatten på arbetsplatsen

  Som företagare vill man alltid se till att rent dricksvatten flödar på jobbet. Det går inte att ha 100 % koll på vattenledningarnas skick i byggnaden och i många fall hyr man sin verksamhets lokal. Att installera en vattenautomat på jobbet så att man har UV filter vatten, säkerhetsställer att eventuella bakterier och mikroorganismer elimineras innan de når glaset till dina anställda eller eventuella kunder.

  Waterlogic har tagit fram ett flertal modeller som är utrustade med den unika UV-reningsteknologin Firewall, så att man kan få rent UV filter vatten på jobbet. Denna reningsmetod riktar UV-ljuset direkt mot vattenutloppet vilket innebär att 99,9999% av alla eventuella bakterier, virus och mikroorganismer utplånas. Läs gärna mer om vår unika reningsmetod Firewall här.

  Även om det givetvis alltid är viktigt att dricksvattnet på jobbet är rent finns det platser som har ett extra stort behov av UV filter vatten, som är rent och säkert. Eftersom sjukhus, äldreboenden, vårdhem och andra hälso- och sjukvårdsinstitut behandlar folk som redan har en sviktande hälsa och nedsatt hälsotillstånd vill man inte att ett plötsligt utbrott av kontaminerat vatten når patienterna. Med en vattenautomat från Waterlogic utrustad med UV-rening håller du som företagare eventuella bakterier och mikroorganismer borta från dina kunder och patienter, och kan alla njuta av rent UV filter vatten.

  Viktigt att känna till är också att alla vattenautomater som kopplas till vattennätet också ska vara utrustade med ett vattenreningsfilter som filtrerar bort merparten av utfällningar, lukt och orenheter. Det ger i kombination med UV-filtrering ett rent, kallt och säkert vatten!

  Waterlogic UV-rening eliminerar

  Med Firewall™ UV-reningsteknologi, 99,9999% av alla eventuella bakterier, virus och mikroorganismer utplånas.

  Slutsats

  Vi har i denna artikel tagit upp risker och konsekvenser av förorenat dricksvatten. Förhoppningsvis har du nu kunskapen om hur man upptäcker förorenat vatten och vad det kan bero på. Vi hoppas även att du har fått lite mer information om vilka alternativ det finns, , tex UV filter vatten, till att alltid säkerhetsställa vattenkvaliteten, både i hemmet och på arbetsplatsen.