Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Sekretesspolicy


  Inledning

  Waterlogic respekterar din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter.

  Denna Sekretesspolicy anger de typer av information som vi samlar in om dig när du besöker våra webbplatser eller som vi på annat sätt erhåller direkt från dig eller från en tredje part, hur vi använder denna information, och under vilka förhållanden som vi delar din information. Denna Sekretesspolicy kan ändras emellanåt så vänligen kontrollera denna policy regelbundet.

  Vår webbplats, produkter och tjänster är inte avsedda för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.

  För Sekretesspolicyns syften så innebär termen "personuppgifter" information som identifierar dig eller som gör att du kan identifieras när de kombineras med annan information.

  1. Viktig information och vilka vi är

  Operatör

  Waterlogic består av olika juridiska enheter. Du kan hitta mer information här. Denna Sekretesspolicy är utfärdad för gruppen Waterlogic så när vi säger "Waterlogic", "vi", "oss" eller "vår" i denna sekretesspolicy så hänvisar vi till det aktuella företaget i gruppen Waterlogic som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. Waterlogic Holdings Limited är operatören och den ansvariga enheten för denna webbplats.

  Vi har utsett en manager för dataintegritet som ansvarar för övervakning av frågor om denna Sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna Sekretesspolicy, inklusive någon begäran om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta vår manager för dataintegritet enligt uppgifterna som anges nedan.

  Kontaktuppgifter

  Fullständigt namn på juridisk person: Waterlogic Sverige AB

  Dataintegritetsmanagerns titel: Marketing Manager Nordic

  E-postadress: gdpr@waterlogic.no

  Postadress: Moränvägen 9, 186 40 Vallentuna, Sweden

  Du har rätt att göra en anmälan när som helst till Datainspektionen. Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med dina problem innan du engagerar dem, så vänligen kontakta oss först.

  Ändringar av Sekretesspolicyn och din skyldighet att informera oss om förändringar

  Denna version uppdaterades senast den 22/05/2018.

  Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under din relation med oss.

  Länkar till tredje part

  Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugins och applikationer. Att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tillåta att tredje part samlar in eller delar data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje-parts webbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicy. När du lämnar vår hemsida så uppmuntrar vi dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

  2. De uppgifter som vi samlar in om dig

  I samband med genomförandet av vår verksamhet så kan vi komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi grupperar ihop som följer:

  • Identitetsuppgifter innehåller förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, titel, födelsedatum.
  • Kontaktuppgifter innehåller arbetsadress, e-mailadress och telefonnummer.
  • Finansiella uppgifter inkluderar uppgifter om bankkonto och betalningskort.
  • Transaktionsdata innehåller information om betalningar till och från dig och andra detaljer för produkter och tjänster du köpt från oss, inklusive vilken typ av kort som användes för en viss transaktion (men inte några andra kortuppgifter).
  • Tekniska och användningsuppgifter innehåller information om hur du kommer åt och använder våra webbplatser såsom din internet protocol (IP)-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsarens typ och version, tidszon och position, webbläsarens plugin-typer och versioner, operativsystem och plattform och annan teknologi på maskinerna du använder för att tillträda våra webbplatser, de sidor du besökt på våra webbplatser och de länkar du har följt från dem.
  • Profiluppgifter innehåller ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar som du har gjort, din befattning, din arbetsgivare, dina intressen, inställningar, återkoppling och enkätsvar.
  • Sysselsättningsuppgifter innehåller din nuvarande och tidigare arbetslivserfarenhet, kvalifikationer, färdigheter, intressen och annan information som lämnas av dig i samband med en ansökan om en roll inom Waterlogic
  • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter innehåller dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och dina kommunikationsinställningar.

  Vi samlar också samla in, använder och delar Insamlade uppgifter såsom statistiska eller demografiska data för diverse ändamål. Insamlade uppgifter kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter enligt lag eftersom informationen inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Exempelvis kan vi sammanställa dina Tekniska uppgifter för att beräkna andelen användare som använder en viss webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller kopplar Insamlade uppgifter med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig så behandlar vi alla kombinerade uppgifter som personuppgifter vilka kommer att användas i enlighet med denna Sekretesspolicy.

  Vi samlar inte in några Speciella kategorier av Personuppgifter om dig (detta omfattar detaljer om din ras eller etnicitet, religiös eller filosofisk övertygelse, sexualliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa och genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in någon information om brottmålsdomar och brott.

  3. Hur samlas dina personuppgifter in?

  Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från dig och om dig, bland annat genom:

  • Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina Identitets- och kontaktuppgifter personligen eller genom att fylla i formulär eller genom att korrespondera med oss via post, telefon, e-post, sociala medier eller på andra sätt. Detta innefattar personuppgifter som du tillhandahåller när du:
   • begär våra produkter eller tjänster;
   • träffar någon av våra medarbetare;
   • deltar i ett evenemang som vi har organiserat;
   • fyller i ett formulär på vår hemsida som anhåller om att vi kontaktar dig;
   • prenumererar på våra publikationer;
   • anhåller om att reklam ska skickas till dig;
   • deltar i en tävling, reklamkampanj eller undersökning;
   • lämnar in en ansökan för en roll inom Waterlogic; eller
   • lämnar in ett klagomål eller ger oss återkoppling.
  • Automatiska teknologier eller interaktioner.När du interagerar med vår webbplats och våra teletjänstcentraler så kan vi automatiskt samla in Tekniska uppgifter om din utrustning, surfningsval och mönster. Vi samlar in dessa personliga uppgifter med hjälp av cookies och andra liknande tekniker. Vi kan också få Tekniska uppgifter om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår Cookiepolicy för vidare detaljer.
  • Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan få in personuppgifter om dig från olika tredje parter som anges nedan:
   • Tekniska uppgifter från följande parter:
    (a) analysleverantörer;
    (b) reklamnätverk; och
    (c) söktjänster för information.
   • Identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare eller sammanställare.
   • Identitets- och kontaktuppgifter från offentliga källor såsom Companies House.
   • Anställnings-, identitets- och kontaktuppgifter från tredje parts rekryteringsföretag.

  4. Hur vi använder dina personuppgifter

  Vi kommer endast att använda din personliga information när lagen tillåter oss att göra det. Vanligen använder vi dina personuppgifter i följande fall:

  • Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts) och vi har bedömt att dina intressen och grundläggande rättigheter inte åtsidosätter dessa intressen.
  • Där vi måste iaktta en rättslig eller regleringsmässig skyldighet.

  Generellt litar vi inte på samtycke som rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att välja bort marknadsföring när som helst genom att kontakta oss.

  De ändamål för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter

  Vi har listat upp nedan, i tabellformat, en beskrivning av alla de sätt som vi planerar att använda dina personuppgifter på, och vilka de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att göra så. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är i förekommande fall.

  Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter på mer än en laglig grund beroende på det särskilda ändamål för vilket vi använder dina uppgifter. Vänligen kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grunden vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har angivits i tabellen nedan.

  Syfte/aktivitet Typ av data Laglig grund för behandling inklusive grund av berättigat intresse
  För att hantera vår relation med dig och din verksamhet vilket omfattar:

  (a) Bearbetning och leverans av beställningar;

  (b) Hantering av betalningar och avgifter;

  (c) Insamling och återhämtning av pengar som är oss skyldiga;

  (d) Hantering av dina förfrågningar och klagomål;

  (e) Meddelande av ändringar i våra villkor eller vår sekretesspolicy;

  (f) Förfrågan om att lämna en recension eller ta del i en undersökning.

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Finansiella

  (d) Transaktioner

  (e) Profil

  (f) Reklam och kommunikation

  (a) Nödvändigt för våra legitima intressen (att hantera våra kundrelationer och att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster, att inkassera skulder skyldiga till oss)

  (b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet

  Att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, provning, underhåll, support, rapportering och värdhållande av data)

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Tekniska skäl och användningsstatistik

  (a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att operera vår verksamhet, tillhandahållande av administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med en omorganisation av bolaget eller omstruktureringsprocess i gruppen)

  (b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet

  För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av reklamen vi serverar till dig

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Reklam och kommunikation

  (d) Tekniska skäl och användningsstatistik

  (e) Profil

  Nödvändigt för våra legitima intressen (att studera hur kunder använder våra produkter och tjänster, att utveckla dem, att växa vår verksamhet och att informera vår marknadsföringsstrategi)
  Använda data-analys för att förbättra vår hemsida, produkter och tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser (a) Tekniska skäl och användningsstatistik Nödvändigt för våra legitima intressen (att definiera olika typer av kunder för våra produkter och tjänster, att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, att utveckla vår verksamhet och att informera vår marknadsföringsstrategi)
  Att göra förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Tekniska skäl och användningsstatistik

  (d) Profil

  Nödvändigt för våra legitima intressen (att utveckla våra produkter/tjänster och växa vår verksamhet)
  För att behandla din ansökan för en roll inom Waterlogic

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Anställning

  (a) Nödvändita för våra legitima intressen (att pröva din ansökan om en roll inom Waterlogic)

  (b) Fullgörandet av ett kontrakt med dig

  (c) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet

  Reklam

  Vi strävar efter att förse dig med val gällande marknadsföring och reklam.

  Vi kan använda dina Tekniska uppgifter för att forma en syn på vad vi tror att du kanske vill ha eller behöver, eller vad som kan tänkas vara av intresse för dig. Detta är hur vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig.

  Du kommer få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller om du försett oss med dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för ett erbjudande och, i alla dessa fall, du inte har valt bort emottagande av marknadsföring.

  Att välja bort

  Du kan be oss eller tredje parter att sluta skicka dig reklammeddelanden när som helst genom att följa bortvalslänkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss.

  Cookies

  Vår webbplats använder cookies och liknande tekniker för att särskilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats och låter oss förbättra vår webbplats. Vi kan också använda sådana teknologier för att spåra dig på Internet och för att visa riktad reklam till dig på tredje parts webbplatser och sociala medieplattformar baserat på dina preferenser och troliga intressen.

  Du kan ställa in din webbläsare till att neka alla eller vissa cookies eller att varna dig när webbplatser lägger in eller läser cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, vänligen observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. Mer information om hur vi använder cookies, se www.waterlogic.se/cookiespolicy/.

  5. Utlämnande av dina personuppgifter

  Vi kan behöva dela dina personuppgifter med de parter som anges nedan för de ändamål som anges i tabellen i paragraf 4 ovan:

  • Andra företag i gruppen Waterlogic.
  • Våra tredjepart tjänsteleverantörer som utför uppgifter för vår räkning i samband med driften av vår verksamhet som IT-leverantörer och systemadministratörer, tredje parter som lagrar och hanterar data, levererar våra produkter och tjänster, utför kontroller på kandidaters referenser och kriminalregister för vår räkning osv.
  • Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och de som tillhandahåller tjänster inom rådgivning, bankrörelser, juridik, försäkring och redovisning.
  • Våra tredjeparts reklampartners för att marknadsföra produkter till dig på tredje parts webbplatser som är anpassade för att uppfylla dina önskemål och troliga intressen.
  • Våra tredjeparts analyspartners för att analysera webbplatstrafik och förstå kundens behov och trender.
  • Tredje parter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller om vi tror att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) uppfylla en begäran från regeringen eller någon tillsynsmyndighet; (b) iakttaga kraven i lag eller juridisk process; (c) skydda eller försvara våra juridiska rättigheter eller egendomar, våra webbplatser eller kunder.
  • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller sammanfoga delar av vårt företag eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet så kan då de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna Sekretesspolicy.

  Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten runt dina personuppgifter och behandlar den enligt lag. Vi tillåter inte våra utomstående tjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för bestämda ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

  6. Internationella överföringar

  Detta avsnitt gäller när du befinner dig i Europeiska Unionen.

  Vi kan dela dina personuppgifter inom Waterlogic Group. Detta kommer att innefatta att överförande av dina uppgifter utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

  Våra tredjeparts tjänsteleverantörer kan vara baserade utanför EES så att deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför EES.

  När vi överför dina personuppgifter utanför EES så omsörjer vi en liknande grad av skydd till dem genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

  • Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som har bedömts för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska Kommissionen. För ytterligare information, se Europeiska Kommissionen: Adekvat skydd av personuppgifter i icke EU-länder.
  • Där vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi komma att använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska Kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa. För ytterligare information, se Europeiska Kommissionen: Modellkontrakt avseende överföring av personuppgifter till tredjeländer.
  • Där vi använder leverantörer baserade i USA så kan vi överföra data till dem om de är en del av Privacy Shield som kräver att de ger liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För ytterligare information, se Europeiska Kommissionen: EU-US Privacy Shield.
  • Kontakta oss om du vill ha vidare information om den specifika mekanismen som används av oss när du överför dina personuppgifter utanför EES.

  7. Datasäkerhet

  Vi har satt upp lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personliga uppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller lämnas ut. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har affärsmässigt behov att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter på vårt befall och de omfattas av tystnadsplikt.

  Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddelar dig och alla eventuella tillämpliga tillsynsorgan för brott där vi enligt lag är skyldiga att göra så.

  8. Lagring av uppgifter

  Hur länge kommer du använda mina personuppgifter för?

  Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt för de syften vi samlade in dem för, inbegripet för att tillgodose eventuella krav på juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav.

  För att avgöra den lämpliga lagringstiden för personuppgifter anser vi beloppet, naturen och känsligheten hos personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi bearbetar din personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften genom andra medel, och de tillämpliga rättsliga kraven.

  Du kan efterfråga detaljer över lagringstider för olika aspekter av dina personuppgifter genom att kontakta oss.

  I vissa fall kan du be oss add radera dina uppgifter: se nedan för vidare information.

  Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan förknippas med dig) för forsknings- eller statistikändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare notis till dig.

  9. Dina lagliga rättigheter

  När du befinner dig inom Europeiska Unionen har du rätt att:

  Begära åtkomst till din personliga information (allmänt känd som en "data subject access request" eller SAR). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi lagligen bearbetar dem.

  Begära rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att ha alla ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig korrigerade, men vi kan behöva kontrollera riktigheten av de nya uppgifter som du lämnar till oss.

  Begära radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon bra anledning för oss att fortsätta bearbeta dem. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utövat din rätt att protestera behandling (se nedan), där vi kanske har behandlat dina uppgifter olagligen eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokala lagar. Observera dock att vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran för radering av särskilda rättsliga skäl som du kommer att meddelas, i tillämpliga fall, när du gör din begäran.

  Invända mot behandlingen av dina personuppgifter där vi förlitar vi oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts) och det är något i din situation som gör att du vill invända mot bearbetning på denna grund eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända där vi bearbetar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har övertygande berättigade skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter (annat än när det gäller direkt marknadsföring).

  Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta bearbetningen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet; (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du vill inte att vi ska radera dem; (c) där du behöver oss att spara uppgifter även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver detta för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har motsatt dig vår användning av dina uppgifter men vi behöver kontrollera om vi har tvingande och berättigade skäl för att använda dem.

  Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart format under allmän användning. Observera att denna rättighet bara gäller automatiserad information som du inledningsvis har gett samtycke för oss att använda eller där vi använt informationen för att utföra ett kontrakt med dig.

  Återkalla samtycke när som helst där vi tillitar ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagenligheten av någon behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt medgivande så kan vi komma att inte kunna tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi meddelar dig om detta är fallet när du återkallar ditt samtycke.

  Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss.

  Vanligtvis krävs ingen avgift

  Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av de andra rättigheterna). Men vi kan komma att kräva en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller orimlig. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

  Vad vi kan behöva från dig

  Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas till någon person som har ingen rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information angående din begäran att påskynda vårt svar.

  Tidsgräns för svar

  Vi försöker besvara alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din begäran är särskilt komplicerat eller om du har gjort ett stort antal begäranden. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

  Top