Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Vattenmaskin for hälsa och sjukvård
  Vatten utan kompromisser - kallt vatten utan risker

  I sjukvården finns inga marginaler för misstag. Tillgång till vatten blir en fråga om säkerhet och Waterlogic kan erbjuda en lösning som innebär trygghet för alla parter.

  Vattenkylare för känsliga miljöer

  Waterlogic kan erbjuda ett sortiment av vattenkylare med vårt unika Firewall™ reningssystem. Firewall™ bygger på avancerad UV-rening och är en väl beprövad metod för eliminering av bakteriell tillväxt.

  Vi visar gärna vårt trumfkort: oberoende labbtester som visar 99,9999 % effektivitet på långtidstester av eColi, Cryptosprodium och andra virus och bakterier. Detta är något som sjukvården ofta frågar och vi kan redan idag leverera tre olika modeller med Firewall™.

  Vem vill inte spara på miljö och pengar och samtidigt få en fantastisk produkt?

  Läs mer om Firewall™ här

  Några av fördelarna med en vattenautomat på arbetsplatsen:

  Ikon vattenautomat

  • Våra tekniker installerar vattenautomaten snabbt och enkelt
  • Vi gör regelbunden service med filterbyten och hygienservice för att din vattenmaskin ska fungera felfritt
  • Med fasta kostnader är det enkelt att få en ekonomisk överblick

  Vattenautomater från Waterlogic ersätter dyra förpackningar

  Sjukvården är idag ett av våra prioriterade affärsområden, och det finns en enorm potential i segmentet. Med ett flertal stora sjukhus och vårdinrättningar i vårt närområde har vi möjlighet att föra en tät och personlig dialog direkt med beslutsfattarna.

  Vattenautomaten ersätter dyra portionsförpackningar och eliminerar behovet av krävande logistik. Våra maskiner är lämpliga för väntrum, barnavdelningar, äldrevård, intensivmottagningar och utbildningslokaler. När vi sedan får möjlighet att berätta om hur vi kan hjälpa till med vattenlösningar för både personal- och patientutrymmen är det sällan någon som kommer med invändningar.

  Det är lätt att ta hand om dem du tycker om.

  Top