Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  HACCP

  Den internationella HACCP-certifieringen är ett unikt erkännande som bekräftar Waterlogics engagemang för att säkerställa högsta hygien och säkerhet, och bevisar att våra lösningar kan göra en verklig skillnad.

  HACCP-systemet är ett internationellt erkänt system för faroanalys och riskbedömning inom livsmedelsindustrin, särskilt när det gäller kontaminering av mikroorganismer, främmande ämnen och främmande föremål.

  HACCP

  Top