Har du fått e-post från Culligan? Den var från oss.
Waterlogic Sverige AB kommer snart att byta namn till Culligan. Vi kommer att fortsätta vår stolta tradition i Norden under ett namn som är nytt här, men som etablerades 1936 och är internationellt erkänt.
I praktiken innebär detta ingen förändring för våra kunder. Alla anställda på Waterlogic fortsätter med oss, och ger samma goda service till våra befintliga och nya kunder i området.

 • Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  Kliniska tester

  Kliniska tester för din säkerhet

  Firewall får högsta betyg

  I delar av vårt sortiment använder vi oss av en egenutvecklad teknologi för att eliminera mikrobakteriell tillväxt. Vi kallar vår teknologi för Firewall och i kombination med kolfiltrering och BioCote ytbehandling har vi skapat en trestegsprocess som ger smuts, bakterier och parasiter en tuff match i kampen om rent vatten.

  Bakom Firewall döljer sig en spiralformad slinga som leds runt en högeffektiv UV-lampa. Strålning med UV-ljus gör mikrobiella varelser oförmögna att dela sig vilket i sin tur leder till reducerade värden. Detta vill vi bevis med kliniska tester och har tagit hjälp av några av världens mer framstående laboratorier.

  Vilka är de största bovarna i vårt dricksvatten?

  I normala fall finns förekomst av kalk, rost och klor. Detta är ämnen som faller ut från våra vattenledningar och är restprodukter från reningsanläggningarna. Våra filter tar i de allra flesta fall hand om dessa redan på ett tidigt stadium (doft och smak). I delar av vårt Firewall-sortiment använder vi dessutom både 10 och 1-micronsfilter i serie.

  De lite mer bångstyriga typerna heter Pseudomonas aeruginosa och Legionella pneumophila. De ställer till betydligt mer skada och är tillsammans med eColi och Cryptosprodium de vanligast förekommande mikrobiella kontaminerarna. Testerna görs i en 5-log reduktion och resultatet ligger långt över genomsnittet på vad som anses vara tjänligt dricksvatten till och med i mycket känsliga miljöer.

  Varför når ingen 100 % ?

  I testerna görs tas prover i olika faser av tillväxten, med olika former av mikrobiella kontamineringar. Resultatet är häpnadsväckande. Firewall allena klarar att reducera tillväxten med 99,9999 % varje gång! Så varför inte 100 % var den första frågan vi ställde! Svaret är helt enkelt för att inte ens den finaste utrustningen klarar att mäta så små mängder som den sista tusendelen av en procent, och det ligger utanför vår kontroll.

  Labtest

  Ett urval av laboratorium som utfört kliniska tester på Firewall™

  • Microbial analytics (Sverige)
  • Institute Dr Lörcher (Tyskland)
  • Smittskyddsinstitutet (Sverige)
  • Institute Louise Blanquet (Frankrike)
  • Labor Veritas (Schweiz)
  • Dr. Fabien Squinazi (Frankrike)
  • Dr. Charles P. Gerba (USA)
  • Credit Agricole (Frankrike)
  • Fresenius Test Results (Tysklan)
  • Sino Analytica (Kina)
  Top