• Begär offert
 • Idag har Waterlogic besparat planeten från motsvarande engångs-plastflaskor

  NSF ANSI

  NSF:s normer för säkert vatten

  Genom utförd testning och certifiering av NSF och ANSI så gallras världsledande vattenförsäljning och certifierade vattenfiltersystem ut från övriga produkter. Waterlogics produkter, dess delar och reningsteknologi listas av IAMPO R&T i den högsta klassen enligt NSF och ANSI. Vår status vad gäller certifiering finns att tillgå på IAMPO R&T:s webbplats, under databasen för produktcertifiering. Klicka här för att söka efter tillverkare eller certifiering.

  NSF och ANSI bestämmer klasserna och reglerar också nationell och internationell säkerhet. IAPMO R&T är även erkänt av American National Standards Institute (ANSI), som visar på att certifiering som utfärdats till Waterlogic av IAPMO R&T, garanterar att våra produkter uppfyller allra högsta klass.

  NSF/ANSI 55 klass A

  Detta är klassen för ultravioletta mikrobiologiska vattenbehandlingssystem. Waterlogic Firewall är certifierat som ett klass A-system (40 000 uwsec /cm2) utformat för att desinficera och/eller ta bort mikroorganismer från förorenat vatten, inklusive bakterier och virus, så att vattnet alltid förblir säkert. Vilket också sker, helt genialiskt.

  P231

  Detta är klassen för NSF mikrobiologisk renare av dricksvatten. Vattenkylare med denna certifiering uppfyller den amerikanska miljöskyddsstyrelsens krävande hälso- och sanitetskrav. Vattenautomater från Waterlogic bär naturligtvis denna logga.

  NSF/ANSI 61:

  Detta är klassen för NSF systemkomponenter för dricksvatten. Här säkerställs att inga skadliga föroreningar kan läcka ut eller migrera från produkten eller materialet och hamna i dricksvattnet.

  NSF/ANSI 42:

  NSF/ANSI 42 intygar att POU:s vattenfilter minimerar mindre tilltalande eller icke hälsorelaterade föroreningar, såsom klor, dålig smak, lukt eller andra partiklar, som kan finnas i dricksvatten. Denna klass garanterar att Waterlogics filtrerade vatten är neutralt i smak och lukt.

  NSF/ANSI 53:

  Waterlogics kolfilter är certifierade enligt NSF/ANSI 53-klass och har visat sig effektivt minska vissa hälsorelaterade föroreningar, såsom Cryptosporidium, bly och asbest som kan förekomma i dricksvatten.

  NSF/ANSI 372:

  Waterlogics systemkomponenter för dricksvatten är listade av IAMPO R&T, tillhörande klassen NSF/ANSI 372 och är certifierat att minska förekomsten av bly och på så sätt försäkra säkrare dricksvatten.

  CSA B483.1:

  Denna kanadensiska klass utvecklades för att specificera VVS och mekaniska krav för komponenter för dricksvattenrening och kompletta system. Certifieringen enligt denna klass är specifik för POU-produkter som är avsedda att användas för att minska eller inaktivera skadliga ämnen som kan finnas i dricksvatten. CSA B483.1 inkluderar krav på användningen av elektronik i dricksvattenbehandlingssystemet.

  För mer information om NSF och ANSI, kika gärna på http://www.nsf.org och www.ansi.org

  NSF ANSI logo

  Top